14/01/2022
transmisja koncertu

Koncert dla Alesia Puszkina

 • Zapraszamy na transmisję koncertu dla Alesia Puszkina, która odbędzie się 14 stycznia o 19:00 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w budynku Laboratorium (Sala im. W. Krukowskiego).
 • Koncert zorganizowany został przez Białoruską Radę Kultury w geście solidarności z Alesiem Puszkinem, a także wszystkimi twórcami kultury represjonowanymi z przyczyn politycznych.
  • Występują: Zespół N.R.M., Andrej Melnikał, Aleg Hamenka, Zespół Рэха, Aliaksander Pamidorał
 • Aleś Puszkin to wybitny białoruski artysta i performer, aktywna osoba publiczna. 30 marca 2021 został aresztowany przez białoruską milicję na wniosek prokuratury z Grodna. Po zatrzymaniu przeszukano jego dom i zdemolowano pracownię. Aleś przebywa w zamknięciu – na podstawie białoruskiego kodeksu karnego za „podżeganie do nienawiści” grozi mu dwanaście lat więzienia (część 3, paragraf 130).
  • Powodem wszczętego postępowania i oskarżenia go o „podżeganie do nienawiści” jest jego obraz, który znajduje się w grodzieńskim Centrum Życia Miejskiego. Jest to portret Jauhiena Żychara, dowódcy oddziału antykomunistycznej partyzantki, który walczył z Sowietami jeszcze 10 lat po zakończeniu wojny. Prokuratura uznała, że przedstawianie jego wizerunku jest „rehabilitacją nazizmu”, ponieważ Żychar kolaborował wcześniej z Niemcami walczącymi przeciw ZSRR.

 

 • Bilety 10 zł
 •  
 • Zachęcamy do wyrażenia wsparcia Alesiowi Puszkinowi poprzez uczestnictwo w transmisji koncertu – całkowity koszt ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na fundację Belarusian Council for Culture, która wspiera Alesia Puszkina oraz innych represjonowanych twórców kultury.
   
14/01/2022
19:00