katalog wystawy

Establishment (jako źródło cierpień)

Redakcja: Marcin Krasny, Stach Szabłowski

Katalog zbiorowej wystawy polskich artystów uczestniczących w tworzeniu sztuki aktualnej. Projekt nawiązuje do fali wystaw „nowej”, „młodej sztuki”, która przetoczyła się przez polską scenę artystyczną na początku XXI wieku. Kontekstem dla tej prezentacji jest tytułowe pojęcie establishmentu, rozumianego jako wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć młodzi artyści, jako punkt odniesienia, zbiór pokus, przedmiot kontestacji, wreszcie jako potencjalne „źródło cierpień”.

 

  • Artystki i artyści: Wojciech Bąkowski, Olaf Brzeski, Dwaesha, Łukasz Jastrubczak, Szymon Kobylarz, Tomasz Kowalski, Norman Leto, Tomasz Mróz, Radosław Szlaga, Iza Tarasewicz, Mariusz Tarkawian, Truth, Anna i Adam Witkowscy, Zorka Wollny & Grzegorz Drozd
  • Teksty: Monika Branicka, Justyna Kowalska, Dominik Kuryłek, Dawid Radziszewski, Stach Ruksza, Karol Sienkiewicz, Joanna Sokołowska, Ewa Małgorzata Tatar, Marcin Krasny, Stach Szabłowski
30 zł