książka artystyczna

Esej o rysunku

Książka artystyczna Mikołaja Smoczyńskiego (1955–2009), malarza, fotografa, performera i rysownika. Jak pisał: w sensie najszerszym rysunek jest najbardziej pierwotną formą ekspresji twórczej człowieka; pojawił się w formie rytów naskalnych. Ale rysunek to także aktywność, która towarzyszy każdemu z nas od pierwszych lat życia. W tym sensie jest doświadczeniem wspólnym i powszechnym. Dlatego można powiedzieć, że jest najbardziej „demokratyczną” dyscypliną sztuki i jako taki jest dostępny każdemu.

20 zł