monografia

Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Bieżące praktyki, ruchome horyzonty

Redakcja: Grzegorz Borkowski

Publikacja Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Bieżące praktyki, ruchome horyzonty przedstawia współcześnie realizowane strategie artystów, którzy z racji przynależności pokoleniowej nie uczestniczyli w formowaniu się nurtu konceptualnego, ale świadomie i nie okazjonalnie podejmują z nim dialog, sięgają do wcześniejszych doświadczeń dyskursu, nie naśladując rozwiązań sztuki przełomu lat 60. i 70. 

Dorobek konceptualnej sztuki ujawnia się w pracach młodszych artystów jako swoista – wypracowana przez poprzedników – gramatyka języka sztuki, sposób budowania znaczeń i odniesień pojęciowych. Publikacja prezentuje te postawy poprzez zaprojektowane przez trzynastu artystów sekwencje stron zawierające dokumentacje i ich autorskie wypowiedzi oraz noty biograficzne. Syntetyzujące spojrzenie na obecność doświadczeń nurtu konceptualnego w najnowszej sztuce polskiej przynoszą teksty Marii Anny Potockiej i Grzegorza Borkowskiego.

 

  • Artystki i artyści: Tomasz Bajer, Artur Bujak, Łukasz Guzek, Joanna Hoffmann, Zbigniew Libera, Hanna Łuczak, Sławomir Marzec, Andrzej Pepłoński, Robert Szczerbowski, Grzegorz Sztwiernia, UAI, Norbert Walczak, Ewa Zarzycka
  • Teksty: Grzegorz Borkowski, Maria Anna Potocka
  • Projekt graficzny: Barbara Kopeć-Umiastowska
20 zł