Wolontariat

 • Chcesz zostać wolontariuszem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski?
 •  
 • Rekrutacja wolontariuszy składa się z trzech etapów.
  • 1) Wypełnienie i złożenie Karty zgłoszeniowej dostępnej w zakładce „Dokumenty”. Kartę wyślij na adres: wolontariat@u-jazdowski.pl.
  • 2) Rozmowa rekrutacyjna kandydata na wolontariusza z koordynatorem wolontariatu, podczas której omówione zostaną kompetencje kandydata niezbędne do realizacji zadań oraz motywacja do podjęcia wolontariatu.
  • 3) Szkolenie przygotowujące do realizacji świadczenia wolontariatu.
 • Jeśli masz mniej niż 18 lat, dostarcz pisemną zgodę Twojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (załącznik nr 4 do Porozumienia o wykonywanie świadczenia wolontariatu).
 • W procesie rekrutacyjnym rozpatrywane są jedynie poprawnie i kompletnie wypełnione karty zgłoszenia.
 • Kandydaci na wolontariuszy powiadamiani są drogą elektroniczną (poprzez e-mail) lub telefoniczną o terminie spotkania, podczas którego ustalane są zakres, miejsce, czas i sposób wykonywania świadczenia wolontariatu.
 • Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń wymagania, o ile taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
 • Wolontariusz ma obowiązek przejść instruktaż z zakresu bhp i ppoż.
 • W momencie rozpoczęcia wolontariatu, podpisywane jest z wolontariuszem porozumienie o wykonywaniu świadczenia wolontariatu.
 •