20/04/2018
spotkanie

Warsztat choreograficzny Czas i przestrzeń, którą współdzielimy

Człowiek przez większość czasu nie zdaje sobie sprawy z fizycznych granic przestrzeni, jakie wytycza w kontaktach z innymi ludźmi. W codziennym życiu nieustannie ustanawia on różnorakie zakresy strefy osobistej i społecznej, a robi to w oparciu o granice swojego własnego ciała oraz jego możliwych ekspansji wobec innych ciał czy przedmiotów. Przestrzeń ta formułowana jest na mocy różnorodnych negocjacji i mimo że nieustannie człowiek ją kultywuje - większość czasu nie zdaje sobie z niej sprawy.

Przestrzeń interpersonalna powstaje z palimpsestu odczuć takich jak stan komfortu, niepokój, strach, zaufanie, zmęczenie, czy pożądanie... Odczucia te zaś generowane są poprzez ruchy ciał, osiągane konsensusy, odległości pomiędzy ciałami i wytyczone granice. Poprzez proces materializacji takich przestrzeni możemy uczyć się o istotności wytwarzania przestrzeni, które nasze ciała mogą współdzielić.

Warsztat choreograficzny przygotowany przez rezydenta Ujazdowskiego Juana Duque we współpracy z choreografem Klaasem Freek Devos stanie się istotnym wkładem w rozwój projektu realizowanego przez artystę. Artysta chce za pośrednictwem działania performatywnego postawić zasadnicze pytanie: jaki kształt ma ciało społeczne powstałe z pochodzących od różnorakich osób ograniczeń przestrzeni interpersonalnych?

Warsztat jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych. Głównym celem działań jest dostarczanie bodźców dla różnych form bycia razem. Uczestnicy będą mieć wspólne zadanie do wykonania. Otrzymają podstawowe instrukcje, by następnie usiąść na płaskim podłożu obok osób dotąd im nieznanych. Wspólne działanie polegać będzie na negocjowaniu tego, na ile wolno się zbliżyć lub jaką odległość należy zachować podczas krótkotrwałego kontaktu.