My Castle Is Your Castle [Mój zamek jest twoim zamkiem]

Nasze nieustanne zaangażowanie w wytwarzanie krytycznych projektów dizajnerskich, aktualne zainteresowanie systemami ekonomicznymi, prekariatu, makro- i mikrostrukturami wspomagającymi twórców zwłaszcza na polu dizajnu w kreowaniu pracy krytycznej, jednocześnie pozwalając im uniknąć ograniczeń rynku, skłoniły nas do decyzji o podzieleniu się niewielką nadwyżką zasobów materialnych, którą aktualnie dysponujemy z innymi twórcami zainteresowanymi kreowaniem niekomercyjnych prac krytycznych  tak Brave New Alps opisują swoje motywacje stojące za jednym z ich nowych projektów powstałych podczas pobytu twórczego w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Brave New Alps zamierzają ustanowić gospodarkę wsparcia dzieląc się przestrzenią, w której pracują i żyją przez okres od maja do czerwca z sześcioma innymi twórcami działającymi na różnych polach, z których większość z dołączy do nich na okres dwóch tygodni. Rzeźbiarz, kurator, artysta oraz trzech projektantów grafiki osoby, które aplikowały w otwartym naborze będą mieszkać i pracować w studio BNA w Laboratorium, współpracując z nimi przy aktualnych projektach lub tworząc własne prace.

Ten program sub-rezydencji będzie możliwy dzięki pokojowi wewnątrz pokoju, fizycznej, drewnianej strukturze tymczasowej zaprojektowanej przez BNA we współpracy z Pawłem Jasiewiczem. Konstrukcja zostanie rozebrana pod koniec lipca. Ten pozbawiony założonego z góry rezultatu eksperyment posłuży za studium przypadku do aktualnych badań BNA zatytułowanych Designing Economic Cultures prowadzonych w powiązaniu ze studiami doktoranckimi Bianki Elzenbaumer na wydziale projektowania Goldsmiths College w Londynie.
 

  • Goście zaproszeni w ramach programu sub-rezydencji My Castle Is Your Castle:
  • Brave New Alps
    • Współpracujący pod wspólnym szyldem Brave New Alps dizajnerzy komunikacji Bianca Elzenbaumer i Fabio Franz badają kulturową wartość dizajnu i jego potencjał do kwestionowania zastanej rzeczywistości. Działania Brave New Alps skupiają się na rozwoju metod starannej i precyzyjnej ewaluacji uwarunkowań kulturowych projektów. Zamieszkując w konkretnym miejscu i czasie, zbierając informację od specjalistów z różnych dziedzin, członkowie Brave New Alps dokonują pogłębionej analizy konkretnych społecznych, fizycznych i ekonomicznych uwarunkowań danego projektu. Powstały w efekcie tego proces projektowania ma na celu wykreowanie sytuacji bądź obiektu, który aktywnie sugeruje i promuje zmianę sposobu myślenia o  i działania wewnątrz opisanych uwarunkowań. www.brave-new-alps.com/
Pobyt twórczy Brave New Alps (marzeclipiec 2011) realizowany we współpracy z Museion Bolzano oraz dzięki wsparciu finansowemu Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.