informacja

Lawrence Weiner
O wiele rzeczy za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku

Historia pracy na fasadzie Zamku Ujazdowskiego

 • Skąd wzięła się praca Lawrencea Weinera na fasadzie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski?
  • Praca amerykańskiego artysty Lawrencea Weinera napis O wiele rzeczy za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku w polskiej i angielskiej wersji językowej pojawiła się na frontalnej i północnej fasadzie budynku Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 1996 roku. Kuratorką tej interwencji artystycznej była Milada Ślizińska. Dzieło miało charakter tymczasowy, a zezwolenia na umieszczenie napisu na fasadzie konserwator udzielił tylko do czasu planowanego wówczas remontu. Ponieważ jego termin się przesuwał, hasło pozostało na dłużej i z czasem stało się nieformalnym mottem instytucji.
 • Dlaczego praca zniknęła z fasady?
  • Choć odnowienie fasad planowano jeszcze w latach 90., doszło do niego dopiero w 2013 roku, kiedy dyrektorem był Fabio Cavallucci. Ze względu na  zmianę koloru na jasny nie było technicznej możliwości pozostawienia pracy Lawrencea Weinera.
 • Co zrobiło Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, żeby napis wrócił na fasadę?
  • W 2015 Jarosław Lubiak, dyrektor programowy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, podjął starania, by praca wróciła na fasadę budynku i zaczął rozmowy w tej sprawie z Lawrenceem Weinerem. Miały one doprowadzić do uregulowania statusu własności dzieła i odtworzenia napisu na fasadzie przy udziale autora. Ostatecznie nasza instytucja otrzymała informację, że praca została wcześniej sprzedana i nie ma prawnej możliwości jej powrotu.
 • Jak praca Lawrencea Weinera ma się do wystawy Bik Van der Pol O wiele historii za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku?
  • Losy pracy Lawrencea Weinera dobrze ilustrują skomplikowaną historię Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Wystawa O wiele historii za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku pokazuje prace, których losy nierzadko są równie złożone, jak losy dzieła amerykańskiego artysty. Opowiada o tym, co ulotne, mierząc się z zawodnymi mechanizmami zapamiętywania i zapominania oraz mitem założycielskim naszej instytucji; patrzy na jej kolekcję jak na swego rodzaju archiwum.