14/05/2022
oprowadzanie

Oprowadzanie w języku ukraińskim
[Екскурсія українською мовою]

po wystawie Nie ocenzurowano. Polska sztuka niezależna lat 80. 
[по виставці Без цензури. Польське незалежне мистецтво 1980-х років]

  • Zapraszamy na oprowadzanie po wystawie Nie ocenzurowano. Polska sztuka niezależna lat 80. w języku ukraińskim w ramach Nocy Muzeów. Przewodniczką będzie Marina Petrusewicz.
    • Wystawa Nie ocenzurowano. Polska sztuka niezależna lat 80. ukazuje szeroką panoramę zjawisk artystycznych, w których twórcy w różnorakich formach manifestowali swoją niezależność wobec komunistycznej władzy PRL, próbującej przy użyciu aparatu represji, milicji i wojska zabić wolnościowe aspiracje społeczeństwa.
    •  
  • Запрошуємо на екскурсію по виставці Без цензури. Польське незалежне мистецтво 1980-х років українською мовою в рамках Ночі музеїв.
    • Виставка Без цензури. Польське незалежне мистецтво 1980-х років показує широку панораму мистецьких явищ, у яких митці в різних формах виявляли свою незалежність проти комуністичної влади ЛНР, яка намагалася вбити прагнення суспільства до свободи за допомогою апарату репресій, міліції та армія.
  • Wstęp wolny
14/05/2022
20:00