projekt archiwalny

Połącz kropki
Sztuka interpretacji. Interpretacja sztuki

Cykl dla maturzystów i uczniów szkół ponadpodstawowych

Czy wiesz, że motyw literacki może działać jak hashtag? W jaki sposób obiekt wizualny inspiruje opowieść? Jak funkcjonuje w kulturze powiązanie obraz – słowo? W cyklu tutoriali {Połącz kropki}, stworzonym z myślą zwłaszcza o maturzystach – ale nie tylko – znajdziecie omówienia wybranych motywów literackich w kontekście interpretacji dzieła wizualnego. Jest to idealne pole do poszerzenia wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej, a jednocześnie sposób na uporządkowanie i podsumowanie informacji z zakresu literackiego kanonu i podstawy programowej szkoły ponadpodstawowej z języka polskiego. A także punkt wyjścia i inspiracja do tworzenia siatki intelektualnych skojarzeń. Wspólnie poszukamy nowych połączeń między literaturą, sztuką i światem współczesnym.

W każdym odcinku cyklu {Połącz kropki} prezentowanych jest kilka wybranych prac z Międzynarodowej Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ukrytych w magazynach Zamku bądź eksponowanych na aktualnych wystawach. To właśnie na ich podstawie dokonamy grupowania i łączenia językowych (literackich) i wizualnych motywów. Interpretacja sztuki współczesnej wymaga od widza znacznej wiedzy. Jest ona pełna archetypów i symboli, skojarzeń i analogii, odniesień do wydarzeń albo osób, które dla współczesnego człowieka są istotne. Podczas naszych spotkań z dziełami z Kolekcji i na wybranych wystawach w Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim pokażemy, jak w twórczy, poszerzający świadomość kulturową sposób można spojrzeć na sztukę. Zapraszamy wszystkich chętnych, w szczególności młodzież szkolną, do zagłębienia się jednocześnie w świecie sztuki i motywów literackich.

Posłużymy się definicją hashtagu, który oznacza i reguluje pewien sposób grupowania informacji, wiadomości, haseł, obiektów czy wydarzeń. Tak samo posługujemy się motywem literackim w sztuce. Łączymy (kropki) czy też różne spojrzenia artystów na dany temat. Mogą to być drobne szczegóły dzieł, tytuł pracy albo kontekst lub krytyka danego zjawiska. Każde dzieło literackie można poddać takiej analizie i podzielić na mniejsze części znaczeniowe. Tym razem pomogą nam w tym obiekty wizualne.

Kolejne odcinki cyklu znajdziecie w zakładce Filmy, a przewodnik z opisami wszystkich prac z wystawy Ko–lekcja wyborów możecie pobrać ze strony wystawy.