przewodnik multimedialny

Spacerownik

Przewodnik po sztuce, która nie mieści się w pudełku   

Działanie jest realizowane w ramach projektu Spacerownik. Spacer w wyobraźni, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Współpraca
Partnerzy medialni