przewodnik multimedialny

Spacerownik

Przewodnik po sztuce, która nie mieści się w pudełku 

 

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Spacerownik. Spacer w wyobraźni”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Współpraca
Partnerzy medialni
    Kontakt w sprawie warsztatów i oprowadzeń
  • Zdjęcie w tle
    • Mada Zielińska