przewodnik multimedialny

Spacerownik

Przewodnik po sztuce, która nie mieści się w pudełku 

 

Spacerownik prowadzi przez wybrane obiekty artystyczne, które znajdują się – bądź niegdyś znajdowały – w najbliższym otoczeniu Zamku Ujazdowskiego.

Centrum Sztuki Współczesnej mieści się w Zamku Ujazdowskim już ponad 30 lat. W czasie tych trzech dekad w murach i poza murami instytucji zrealizowanych zostało wiele wystaw, działań i projektów artystycznych. Część z nich miała miejsce w przestrzeniach niewystawienniczych, często nieoczywistych. Pozostałości niektórych artystycznych interwencji nadal są widoczne w przestrzeni parku, inne pozostają ukryte we wnętrzach instytucji. Niektóre z nich wpisały się na stałe w zamkową przestrzeń. Są też takie, które pozostawiły jedynie ślady swojej obecności, jeszcze inne istnieją już tylko w pamięci osób związanych z Zamkiem – często zniekształcone, niedookreślone, rozmyte.

W wyniku spotkań, warsztatów i kilkumiesięcznej pracy z archiwami powstał alternatywny przewodnik po obiektach zgromadzonych wokół Zamku Ujazdowskiego. Spacerownik jest próbą rekonstrukcji artystycznych interwencji, przywrócenia ich, wpisania na nowo w pamięć miejsca.

Spacerownik dostępny jest w dwóch formach. Graficzna mapa – do pobrania w punkcie informacyjnym w holu głównym Zamku Ujazdowskiego lub w formie PDF ze strony www.u-jazdowski.pl – pomoże zlokalizować obiekty, a audioprzewodnik – do pobrania na własny telefon – posłuży poznaniu ich historii. Słuchając nagrań, można przemieszczać się po parku dwiema ścieżkami dźwiękowymi: śladem opisów i wspomnień lub audiodeskrypcją obiektów.

Przewodnik powstał we współpracy z Instytutem Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych.

  •  
  • Kuratorka
    • Aleksandra Rajska
Działanie jest realizowane w ramach projektu „Spacerownik. Spacer w wyobraźni”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Współpraca
Partnerzy medialni
    Kontakt w sprawie warsztatów i oprowadzeń
  • Zdjęcie w tle
    • Mada Zielińska