26/0403/06/2018
wystawa

Grzegorz Stefański

spill