02/07/2012
wykład

Kateryna Botanova

Institution as curator: Foundation CCA and the flexing history of Ukrainian art

Kiedy na początku pierwszej dekady XXI w. zaczęto zamykać centra sztuki współczesnej Georgea Sorosa, stanowiące istotny czynnik w rozwoju sztuki współczesnej w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, wydawało się, że ten sam los czeka Centrum Sztuki Współczesnej w Kijowie. Wraz ze wstrzymaniem dofinansowania z Fundacji Sorosa i początkiem kryzysu finansowego na świecie dobiegła końca także piętnastoletnia umowa najmu dla galerii w gmachu Uniwersytetu Narodowego Akademii Mohylańskiej w Kijowie.

W obliczu braku powierzchni wystawowej i funduszy pojawiło się pytanie: czy takie niekomercyjne centrum sztuki jest nadal potrzebne? Po co, dla kogo i jak ma ono funkcjonować? Jaką instytucją powinna być nowa Fundacja CSW w kontekście współczesnej sztuki ukraińskiej, której rozwój był i nadal jest możliwy wyłącznie dzięki prywatnym inwestorom, wielkim instytucjom i quasi-komercyjnym galeriom? I czy faktycznie jest to jeszcze instytucja, czy raczej zbiorowy, podlegający ciągłym przemianom kurator w nieustającym pędzie? 

 

  • Kateryna Botanova
    • krytyczka i badaczka kultury, kuratorka, dyrektorka Fundacji Sztuki Współczesnej. Redaktorka naczelna portalu internetowego Korydor.in.ua.