wyniki naboru na rezydencję artystyczną

Laureat Nagrody Artystycznej im. Kazimierza Malewicza 2020

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ma przyjemność ogłosić laureata Nagrody Artystycznej im. Kazimierza Malewicza. Jest nim:

 •  

  • Sasha Kurmaz

   • nominowany przez Viktora Marushchenko z Photo School (Kijów, Ukraina)
    •  
 • Nagroda Artystyczna im. Kazimierza Malewicza jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień artystycznych na Ukrainie. Została ustanowiona w 2008 roku z inicjatywy Jerzego Onucha, dyrektora Instytutu Polskiego w Kijowie oraz Wojciecha Krukowskiego, dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 130. rocznicę urodzin Kazimierza Malewicza w dowód pamięci i uznania dla artysty o polskim rodowodzie urodzonego w Kijowie. W 2018 roku do organizacji nagrody dołączył Instytut Adama Mickiewicza Instytut Ukraiński. Nagroda jest przyznawana raz na dwa lata wybitnym ukraińskim współczesnym artystom. Jest ona wyrazem uznania za ich wkład w rozwój sztuki współczesnej. Dotychczasowi Laureaci Nagrody Malewicza: Alevtyna Kakhidze (2008), Stas Volyazlovsky (2010), Zhanna Kadyrowa (2012), Lada Nakonechna (2014), Nikita Kadan (2016), Ivan Svitlychnyi (2018).

 •  
 • Decyzję podjęło jury w składzie:
  • Robert Czyżewski
   • dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie (przewodniczący)
  • Piotr Bernatowicz
   • dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
  • Tetiana Filewska
   • założycielka Instytutu Malewicza
  • Borys Filonenko
   • krytyk sztuki, przedstawiciel czasopisma Korydor 
  • Barbara Schabowska-Maszenda
   • dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza
  • Daryna Jakymowa
   • przedstawicielka Narodowego Muzeum Sztuki Ukrainy
  • Ivan Svitlychnyi
   • laureat Nagrody Artystycznej im. Kazimierza Malewicza 2018
  • Volodymyr Szejko
   • dyrektor Instytutu Ukraińskiego 
   •  
 • Laureat Nagrody Artystycznej im. Kazimierza Malewicza 2020 otrzyma:
  • 1. nagrodę pieniężną w wysokości 3000 EUR brutto przyznawaną przez Instytut Polski w Kijowie;

  • 2. trzymiesięczną w pełni finansowaną rezydencję artystyczną w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, która odbędzie się w terminie wrzesieńlistopad 2021 roku, przy wsparciu Ukrainian Institute Український інститут oraz Instytutu Adama Mickiewicza, w ramach której finansowane są:

  • stypendium w wysokości 1000 EUR brutto za każdy miesiąc rezydencji. Wypłata stypendium oraz innych świadczeń odbędzie się na podstawie umowy zawartej z Centrum Sztuki Współczesnej  Zamej Ujazdowski, na mocy której Laureat udzieli licencji do projektu rezydencyjnego, na warunkach określonych w umowie rezydencyjnej
  • jednorazowa podróż z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem
  • zakwaterowanie w umeblowanym studio
  • opieka kuratorska zespołu Rezydencji Artystycznych Ujazdowskiego.
  •  
 • Finaliści Nagrody wraz z przedstawicielami instytucji nominujących (po jednym z każdej) wezmą udział w wizycie studyjnej do Polski w 2021 roku. Ponadto jeden z Finalistów zostanie wyróżniony przez Kijowsko-Mohylańską Szkołę Biznesową [kmbs] i otrzyma m.in. możliwość zrealizowania wystawy na terenie Szkoły.

 •  

 • Organizatorzy

 • Partnerzy
 • Partner medialny
 • Program rezydencji artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
  • jest programem kuratorskim adresowanym do twórców i twórczyń różnych dyscyplin oraz kuratorów i kuratorek przyjeżdżających do Polski z całego świata. Naszych gości wspieramy w realizacji projektów artystycznych oraz zachęcamy do eksperymentowania na wybranych przez siebie polach. Rozumiemy rezydencje jako medium dla działań artystycznych, które pozwalają na poszukiwanie innych modeli prezentacji niż wystawa. Prowadzimy projekty badawcze mapujące miasto, angażujące środowiska lokalne oraz wspieramy wymianę wiedzy. Promujemy ideę mobilności w Polsce i szeroko rozumianej Europie Wschodniej. 
  • Więcej: u-jazdowski.pl/program/rezydencje
  •  
 • Instytut Adama Mickiewicza
  • jest narodową instytucją, której misją jest prezentowanie polskiej kultury i dziedzictwa w środowisku międzynarodowym, także poprzez stronę Culture.pl codziennie aktualizowany serwis informujący o najciekawszych wydarzeniach artystycznych. W ramach dotychczasowych działań na całym świecie Instytut zrealizował ponad 8 tysięcy wydarzeń, które obejrzało blisko 60 milionów widzów. Od lat wspiera m.in. międzynarodowy dialog w dziedzinie sztuk wizualnych. Wydaje się to szczególnie istotne w czasach, kiedy obecność i rozpoznawalność artysty w świecie stanowi nie tylko o wartości jego sztuki, ale i jej bezpośrednim oddziaływaniu. Działania Instytutu obejmują inicjatywy wystawiennicze, szeroko rozumianą promocję wydarzeń artystycznych, inicjowanie i skuteczne prowadzenie projektów badawczych oraz we współpracy z międzynarodowymi wydawnictwami wspieranie publikacji. To również stała i aktywna współpraca z partnerami zagranicznymi: kuratorami, kuratorkami, krytykami, krytyczkami, galeriami, czego bezpośrednim efektem jest obecność polskich artystów i artystek w uznanych wydarzeniach artystycznych oraz umożliwienie im udziału w zagranicznych rezydencjach.
  • Więcej: iam.pl, culture.pl
  •  
 • Instytut Ukraiński
  • państwowa instytucja działająca w sferze zarządzania Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Misją Ukraińskiego Instytutu jest wzmocnienie międzynarodowej i wewnętrznej podmiotowości Ukrainy zasobami dyplomacji kulturalnej. Instytut Ukraiński nawiązuje międzynarodowe relacje w sferze kultury pomiędzy ludźmi i instytucjami oraz stwarza możliwości dla interakcji Ukraińców ze światem.
  • Więcej: ui.org.ua
  •  
 • Instytut Polski w Kijowie
  • jest jednym z sieci 25 placówek, podległych Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym zadaniem Instytutów  jest realizacja przesłania polskiej dyplomacji publicznej: dbania o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek, w szczególności poprzez zapewnienie polskiej obecności w przedsięwzięciach międzynarodowych oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami z dziedziny kultury, edukacji, nauki i życia społecznego. Wielopłaszczyznowa działalność Instytutów Polskich dotyczy działań z zakresu szeroko rozumianej dyplomacji publicznej oraz budowania pozytywnego wizerunku Polski za granicą, takich jak: polityka informacyjna, gospodarka, historia, kultura, edukacja, nauka, szkolnictwo i język, czy też sport i turystyka, a nawet sztuka kulinarna.
  • Więcej: instytutpolski.pl/kyiv