rezydencja: sierpieńpaździernik 2018

Nikita Kadan (Ukraina)

Nikita Kadan

jest artystą wizualnym, malarzem, rzeźbiarzem, autorem instalacji. Interesują go zagadnienia pamięci zbiorowej i polityki historycznej, ich umocowanie i wpływ na praktyki modernizacji, współczesne wydarzenia polityczne i kapitalistyczne społeczeństwo. Jest współtwórcą REP (Revolutionary Experimental Space) kolektywnej praktyki aktywizmu artystycznego, grupy zawiązanej na Ukrainie w okresie Pomarańczowej Rewolucji (2004) oraz Hudrady teoretyczno-politycznej platformy kuratorskiej.

Rezydencja w Ujazdowskim została przyznana Kadanowi jako laureatowi nagrody im. Kazimierza Malewicza, wręczanej co dwa lata przez Instytut Polski w Kijowie. Kadan jest też zdobywcą pierwszej nagrody w konkursie Pinchuk Art Center Prize w 2011, nagrody specjalnej Future Generation Art Prize w 2014. Jego prace były ostatnio pokazywane m.in. na wystawie indywidualnej The Possessed Can Witness in the Court w M HKA, Antwerpia (2018) i zbiorowych: Natural Histories. Traces of the Political MUMOK w Wiedniu (2017), Parliament of plants w DAAD Galerie w Berlinie (2017), Hope! w Pawilonie Ukrainy na 56. Biennale Sztuki w Wenecji (2015). Znajdują się również w publicznych i prywatnych kolekcjach na całym świecie.

Więcej: http://nikitakadan.com/

  •  
  • Kuratorka
    • Marianna Dobkowska

Film: Marta Wódz

Rezydencja zrealizowana w ramach Nagrody Malewicza przyznanej przez Instytut Polski w Kijowie we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza i Ujazdowskim oraz wsparciem finansowym Miasta Stołecznego Warszawa.