projekt

Rooted Design for Routed Living

Prowadzony przez nas w latach 20082010 projekt Rooted Design for Routed Living. Alternatywne strategie projektowania dotyczył z jednej strony kwestii specyfiki wyposażenia studia do pracy i życia dla artysty rezydenta, z drugiej poszukiwał korzeni lokalności kultury materialnej i jej szczególnych cech w różnych regionach. Grupa polskich i norweskich projektantów przez dwa lata odbyła pobyty twórcze, warsztatowe, badawcze i produkcyjne w Warszawie i Norwegii, a następnie wykonała serię prototypów obiektów przeznaczonych do używania przez rezydentów Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz nkd w Dale w Norwegii.