rezydencja: sierpieńpaździernik 2010

Antje Kalus (Niemcy)

Antje Kalus

pracuje na styku architektury, mody i sztuk wizualnych. Zajmuje się pojęciem przestrzeni w wymiarach geometrycznym, czasowym oraz społecznym, np. analizując ubiory z punktu widzenia architekta lub tworząc architekturę poprzez projektowanie tkanin. Studiowała architekturę w Dreźnie i projektowanie mody w Berlinie. Pracowała m.in. w Christoph Mäckler Architekten, jako scenograf współpracowała z Berlińską Operą Kameralną. Jej pracę dyplomową wyróżniono nagrodą Mart Stam Prize (2007) i prezentowano na wystawie w Kunstlerhaus Bethanien.