rezydencja: październikgrudzień 2010

Dagmar Keller i Martin Wittwer (Niemcy)

Dagmar Keller i Martin Wittwer

pracują wspólnie od 1997 roku. Ich praktyka artystyczna skupia się na pracy nad obrazem. Są autorami rozbudowanych cyklów fotograficznych, filmów i instalacji wideo. Inspiruje ich przestrzeń społeczna miast, miejskie i podmiejskie pejzaże, prawdziwe i wyimaginowane miejskie historie. 

Podczas pobytu w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski pracują nad wideoinstalacją i cyklem fotograficznym, podobnie jak miało to miejsce podczas ich ostatnich rezydencji w Rumunii i Bułgarii. W oparciu o podróże po Polsce badać będą specyfikę polskich miast i przedmieść, których architektura jest dla artystów nośnikiem pragnień i niepokojów mieszkańców.

Dagmar Keller i Martin Wittwer mieszkają i pracują w Düsseldorfie. http://www.kellerwittwer.de

 

  • Koordynacja rezydencji
    • Marianna Dobkowska
Pobyt twórczy zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Kulturamt Landeshauptstadt Düsseldorf.