rezydencja: listopadgrudzień 2020

Freya Edmondes (Walia)

Freya Edmondes/Elvin Brandhi

Improwizatorka, autorka tekstów, artystka dźwiękowa, wizualna i performerka pochodząca z Bridgend w Walii. Jej twórczość jest napędzana przez postępującą się, nomadyczną pracowitość. Pracowała w Libanie, Egipcie, Jordanii, Ugandzie, Senegalu i w Europie. Z nagrań terenowych, taśm, winyli, oraz przy uzyciu instrumentów i wokalu tworzy odbiegające od normy bity. Treść jej pracy jest określona kontekstem i priorytetami komunikacji, poszukiwaniem języka dla charakterystycznych, niewypowiedzianych intensywności nerwowych tak charakterystycznych dla obecnego momentu. Jej występy z grupą YEAH YOU to przepływ wewnętrznego dialogu w przestrzeń publiczną improwizowane teksty jako sposób na egzorcyzmu postrzegania z logiki kodowania i korporacyjnego żargonu.

Podczas trwania rezydencji Rozbrajając języki, Edmondes współpracuje z Rheą Dally w celu zbadania cyberprzestrzeni dominującego środowiska, w którym nawiązujemy kontakty towarzyskie oraz kwestionowania roli użytkownika. Artystki starają się wydobyć efekt psychospołeczny za pomocą własnego strumienia wirtualnej wymiany intymności rozumianego jako droga do krytycznej analizy tego, co bezpośrednie, jednocześnie próbując rozszyfrować, w którym ze zmutowanych czasów istnieje bezcielesna podmiotowość. Pracują przy użyciu/z a-syntaktyczną technologią komunikacyjną, analizują estetyczną współpracę użytkowników, codzienne wysiłki mające na celu materializowanie danych i humanizowanie

Rezydencja Edmones jest częścią projektu Rozbrajając języki finansowanego przez Creative Europe, programu Unii Europejskiej.

 

  • Kuratorki rezydencji
    • Anna Ptak
    • Anna Czaban
  • Koordynatorka rezydencji
    • Ewa Kozik