rezydencja: kwiecień 2018kwiecień 2019

Kem (Polska)

Kem jest niezależną grupą zorientowaną na nowe metody i strategie choreografii i performansu; zainteresowania kolektywu oscylują wokół zagadnień queer oraz feministycznych i queerowych ekologii. Grupa została zaproszona na rezydencję artystyczną w ramach programu performatywnego Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski na cały rok od kwietnia 2018 do kwietnia 2019. W Pracowni, nowej przestrzeni w jednej z baszt, zrealizuje projekt Trzy wiosny.

Zaproszenie kolektywu Kem do współpracy to nie tylko kontynuacja performatywnych zainteresowań Ujazdowskiego, ale również próba innego spojrzenia instytucji na samą siebie na program, wewnętrzne mechanizmy i relacje. Projekt polega na wytworzeniu szczególnej gościnności: dzieleniu się miejscem, zainteresowaniami i metodologią pracy, ale przede wszystkim przekraczaniu wzajemnych ograniczeń, jakie wynikają z różnych sposobów organizacji publicznej instytucji i nieformalnej grupy artystycznej.

Co oznacza rezydencja artystyczna i związane z nią specyficzne zamieszkiwanie? Jak instytucja publiczna z wyraźnie określoną strukturą i profilem może przekształcać się i stawać bardziej otwartą na niecodzienne formaty artystyczne? Wiosna Kemu, która powtórzy się trzykrotnie latem, jesienią i zimą jest metaforą początku, wzrostu i witalności. Pełni nowej energii, chcemy wykorzystać ten czas, by tworzyć inną niż dotychczas przestrzeń spotkania z widzem.

 

  • Kurator
    • Michał Grzegorzek