rezydencja: październik 2019, październiklistopad 2020

María Paola Malavasi L. (Kostaryka)

María Paola Malavasi L. (również Lola Malavasi)

Współdyrektorka niezależnej przestrzeni artystycznej non profit TEOR/éTica w San José w Kostaryce, poświęconej współczesnej praktyce artystycznej Ameryki Środkowej i Karaibów. Odpowiada w niej za projekty edukacyjne i badawcze; skupia się na produkcjach młodych artystów, tworzeniu nowych praktyk zarządzania kulturą oraz edukacji artystycznej. Jest pomysłodawczynią i kierowniczką projektu Alter Academia, programu rezydencyjnego dla młodych artystów z Kostaryki, opartego na zasadach kolektywnego uczenia się i pracy. Jej projekty kuratorskie to m.in. Teramorfosis (2015)Lo Escrito, Escrito Está (2016), oba prezentowane w TEOR/éTica. Wraz z Miguelem A. Lópezem była kuratorką wystawy Virginii Pérez-Ratton Centroamérica: deseo de lugar w MUAC-UNAM w Mexico City w roku 2019. Wraz z Danielą Morales redaguje magazyn cyfrowy Buchaca, którego celem jest zachowanie pamięci o projektach TEOR/éTica i jej współpracowników. Ukończyła z wyróżnieniem historię sztuki na Savannah College of Art and Design, (2011).

TEOR/éTica jest niezależną, prywatną, niekomercyjną organizacją z siedzibą w San José w Kostaryce. Zarówno jej nazwa, jak i etos łączą w sobie teorię, estetykę i etykę. Od momentu założenia w 1999 roku projekt działa jako platforma badawcza współczesnych praktyk artystycznych, głównie na terenie Ameryki Środkowej i Karaibów. TEOR/éTica jest rzecznikiem kwestionowania status quo, pytań, debat, i wymiany myśli nieoderwanej od lokalnej i globalnej rzeczywistości. Działając w regionie o jednym z najwyższych poziomów przemocy i nierówności społecznych, TEOR/éTica opowiada się za sztuką, która ma służyć jako wspólna przestrzeń umożliwiająca kolektywną edukację i opór wobec hegemonicznych dyskursów i sił konserwatywnych. Poprzez wystawy, wykłady, warsztaty, publikacje, granty oraz wyspecjalizowane archiwum i bibliotekę pozyskuje przestrzenie zarówno symboliczne, jak i fizyczne do spotkań, nauki i rozmowy na temat współczesnych praktyk artystycznych oraz ich zaangażowania w realia społeczne i polityczne.

Rezydencja realizowana dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawa oraz we współpracy z TEOR/éTica.