pobyt badawczy: marzecmaj 2012

Montserrat Rojas Corradi (Chile)

Montserrat Rojas Corradi

Kuratorka fotografii w Muzeum Sztuki Współczesnej w Santiago (Chile). Absolwentka studiów latynoamerykańskich na Uniwersytecie Chilijskim oraz fotografii prasowej i studiów nad komunikacją na Ponar Universidad w Niemczech. Była również kuratorką fotografii w Mapocho Cultural Center w Santiago. Autorka książki Visible-invisible, three photographers during the dictatorship (2012) i artykułów w katalogach i magazynach odnoszących się do tematyki fotografii dokumentalnej, gender, pamięci i dyktatury.

Pobyt badawczy zrealizowany we współpracy z Instytutem Cervantesa w Warszawie i dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy.