rezydencja: lutysierpień 2021

Nadia Elamly (Szwajcaria)

Nadia Elamly

urodziła się w 1994 roku w Genewie. Mieszka i pracuje pomiędzy Lozanną a Genewą. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Critical Curatorial Cybermedia Studies (CCC, Krytyczne Studia Kuratorskie i Cybermedia) (2019) oraz licencjat ze sztuk wizualnych (2016) na Wydziale Sztuk Wizualnych University of Art and Design (HEAD) w Genewie. Obecnie studiuje na PhD-Forum HEAD, zorganizowanym przez Doreen Mende i wydział CCC i prowadzonym przez Anselma Franke.

Od 2017 roku zaangażowana jest w różnorodne projekty kuratorskie, w ramach których, między innymi, współtworzy niezależne przestrzenie w Genewie (Topic) i Lozannie (Tunnel Tunnel). Niedawno została współzałożycielką i współredaktorką przeglądu badań internetowych i sztuki peer-to-peer pt. Playground zainicjowanego w 2020 przez Julie Robiolle. Od 2015 roku łączy działania kulturalne z zatrudnieniem w miejskich domach kultury i innych przestrzeniach publicznych w Lozannie. Jest też aktywną działaczką  radykalnych kolektywów feministycznych. Wszystkie te praktyki mają zasadnicze znaczenie dla jej badań artystycznych, które poruszają kwestie ekologii miejskiej i społecznej z punktu widzenia intersekcjonalnego feminizmu.

W swojej pracy Elamly poszukuje strategii performatywnych i narracyjnych, które mogą odwrócić rozwój la vi[ll]e hostile: gry słownej odnoszącej się do wrogiego miastawrogiego życia, wskazującej na procesy które czynią kolektywne i/lub wspólnotowe środowiska niegościnnymi. Artystka wyraża i szerzy swoje badania poprzez m[e]ntage: przeplatające się praktyki monter (montaż, edycja)  i mentir (kłamanie, kłamstwo)  rozumiane jako fabulacja spekulatywna i pewnego rodzaju mythopoesis (mitopeja).

 

  • Kuratorka rezydencji
    • Julia Harasimowicz
  • Koordynatorka rezydencji
    • Katarzyna Sztarbała

Film: Marta Wódz

Rezydencja jest finansowana ze środków Swiss Arts Council Pro Helvetia.