Nadia Elamly, Amy Pekal i Fleur Roggeman

na rezydencji w Ujazdowskim

Pierwszymi rezydentkami 2021 roku w Ujazdowskim są europejskie twórczynie, których praktyka jest oparta na ścisłej współpracy z lokalnymi grupami. To, co łączy zaproszone artystki, to działanie na rzecz zmiany sposobu patrzenia na otaczającą nas przestrzeń.

Nadia Elamly, która zamieszkała od lutego w Warszawie, jest szwajcarską artystką i feministyczną aktywistką; pochodzi z Lozanny. Jej metody twórcze łączą w sobie różne dziedziny kuratorstwo, tekst, pracę z lokalną społecznością i działania kolektywne w miejskiej i cyfrowej przestrzeni. W ostatnich projektach Elamly przygląda się miejscom, w których przecinają się sfery prywatna i publiczna, bada towarzyszące im strategie narracyjne i performatywne. Podczas półrocznej rezydencji artystka będzie badała owe przestrzenie w Warszawie, a za pomocą działań twórczych zamierza poszukiwać środków, dzięki którym miejsca te będą mogły na powrót stać się gościnne i otwarte dla mieszkańców. Rezydencja artystki, kuratorowana przez Julię Harasimowicz, odbędzie się dzięki dofinansowaniu fundacji dla kultury Pro Helvetia.

Także od początku lutego gościmy holenderską artystkę Amy Pekal. Głównym zagadnieniem jej działań jest dekonstrukcja i redefinicja pojęcia natury, które łączy z typowo zachodnią formą kształtowania wiedzy, opartą na dualizmach i hierarchii. W swojej praktyce czerpie z podejścia feministycznego, posthumanistyki oraz badań terenowych, w których szuka nowych metod opisywania świata i miejsca w nim człowieka. Przy użyciu form artystycznych i ścisłej współpracy, Pekal działa na rzecz zwiększenia odpowiedzialności ekologicznej oraz poczucia związku z naturą. Podczas rezydencji w Ujazdowskim we współpracy z kuratorką Marianną Dobkowską będzie pracować nad długofalowymi projektami związanymi ze współpracą z lokalnymi grupami. 

Również w lutym trzymiesięczną rezydencję rozpoczyna Fleur Roggeman z Belgii. Roggeman jest twórczynią instalacji, scenografką i producentką wydarzeń; w zeszłym roku ukończyła studia na akademii Sint Lucas w Antwerpii. Artystka przekształca przestrzeń z myślą o nastrojach publiczności. Jej obiekty mają na celu zwiększenie świadomości ciała oraz wzbudzenia poczucia bezpieczeństwa niezależnie od otoczenia. Podczas pobytu w Warszawie zamierza pracować nad koncepcją festiwalu Nectar artystyczno-muzycznego wydarzenia, które w pandemicznej rzeczywistości poszuka nowych środków, by wspólnie doświadczać sztuki. Fleur Roggeman będzie tworzyć i mieszkać w Warszawie dzięki wsparciu flamandzkiego funduszu wsparcia artystów Flanders State of Art. Kuratorką rezydencji jest Julia Harasimowicz.

 

  • Fot. w tle: Jakub Certowicz

Nadia Elamly na rezydencji w Ujazdowskim

Amy Pekal na rezydencji w Ujazdowskim

Fleur Roggeman na rezydencji w Ujazdowskim

Rezydencja Nadii Elamly jest finansowana ze środków Swiss Arts Council Pro Helvetia.
Rezydencja Fleur Roggeman została zrealizowana przy wsparciu finansowym Rządu Flandrii