rezydencja: luty, kwiecieńmaj 2010

Nick Yulman (USA)

Nick Yulman

jest artystą wizualnym, ale także muzykiem i autorem piosenek z Nowego Jorku. Zazwyczaj jego prace przybierają formę muzycznych instalacji, z wykorzystaniem mechanicznych instrumentów kontrolowanych cyfrowo i odbiorników radiowych. Jego eksperymentalne podejście do tworzenia popowej, ekstatycznej muzyki bazuje na zacieraniu barier między nagrywaniem i wykonaniem. Zainteresowania Yulmana obejmują także historię technologii, muzykę tradycyjną i rozrywkową oraz kulturę kolekcjonerstwa. Jako Bone Conductors nagrał płytę Twitches. Od 2005 roku Yulman pracuje w zespole StoryCorps - projekcie poświęconym amerykańskiej historii mówionej, której przedłużeniem jest szerokie wykorzystywanie nagrań terenowych w jego własnych pracach. www.nysoundworks.org

 

  • Kuratorki
    • Ika Sienkiewicz-Nowacka, Anna Ptak
Pobyt twórczy realizowany we współpracy z Art in General, przy wsparciu Trust for Mutual Understanding .