rezydencja: luty–kwiecień 2020

Phoebe Blatton (Wielka Brytania)

Phoebe Blatton

jest pisarką i krytyczką. Wychowała się w południowo-wschodnim Londynie, obecnie mieszka w Berlinie. Regularnie pisze do publikacji takich jak „ArtReview”, „Art Monthly” i „Frieze”; jest szczególnie zainteresowana sztuką i kulturą Europy Środkowej i Wschodniej.

Podczas pobytu w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Blatton kontynuuje prace nad książką, która opowiada o jej wizytach w Warszawie u polskiego wuja, ekscentrycznego poety po osiemdziesiątce, zastanawia się nad dorastaniem w Wielkiej Brytanii z polskim ojcem i tym, w jaki sposób jej szczególne doświadczenia związane z podwójnym obywatelstwem jawią się na tle szerszych kwestii takich jak widoczność LGBTQ+, feminizm, kwestie kultury i klasy oraz wzrost nacjonalizmu w Wielkiej Brytanii i Polsce. Przeprowadzi także wywiady z trzema obecnymi rezydentami, artystami Pierrem Coriciem, Ivanem Svitlychnyi i Dani Ploeger dla magazynu The Residents.