rezydencja: październikgrudzień 2011

Susanne Bürner (Niemcy)

Susanne Bürner

tworzy fotografie, prace filmowe i konceptualne publikacje książkowe. Wątki, które porusza w swoich pracach związane są z tym, co tworzy możliwość artystycznego wyrazu; ulotne, ale mocno osadzone kulturowo kategorie takie jak: atmosfera, nastrój, pustka. W swoich pracach odnosi się często do klasycznego okresu w historii kina i fotografii. Uprawia swoistą psychoanalizę obrazu: to nie wydarzenie organizuje wizualność jej prac, ale jego brak i towarzyszące mu oczekiwanie. Artystka mieszka i pracuje w Berlinie. Jej prace były pokazywane w licznych galeriach i muzeach na całym świecie, m.in. w Londynie, Pradze, Berlinie i Paryżu. Podczas pobytu w Warszawie przygotowuje nową pracę pod roboczym tytułem Własny dom (The House of One's Own). Będzie to filmowa narracja o jednej z przedwojennych warszawskich willi modernistycznych, opowiedziana z perspektywy domu. Dom-osoba poddana jest analizie, której przesłanki odwołują się, z jednej strony, do funkcjonalistycznych założeń architektów, z drugiej do nieświadomych treści i historii, których kształt zawsze pozostaje spekulacją.

Rezydencja zrealizowana dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa.