Katalog wydawniczy

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zajmuje się sztuką najnowszą powstającą w Polsce i na świecie jej prezentowaniem, tworzeniem, badaniem i dokumentowaniem ze szczególnym naciskiem na transdyscyplinarność. Ujazdowski to również istotne ogniwo w światowej sieci instytucji sztuki; od lat współpracuje z wieloma podobnymi ośrodkami za granicą, m.in. w zakresie organizacji rezydencji artystycznych. Prowadzi też szeroką działalność edukacyjną i wydawniczą.

Wydawane przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski publikacje, powstające nieodmiennie we współpracy z wybitnymi grafikami, odznaczają się dbałością o poziom merytoryczny i edytorski, często oryginalnością rozwiązań. Program wydawniczy obejmuje zarówno druki okazjonalne, związane z wystawami i innymi wydarzeniami w Ujazdowskim, jak i wydawnictwa klasyczne książki o sztuce i artystach, w tym niewątpliwe rarytasy: utwory samych artystów. Publikacje towarzyszące wystawom przyjmują różne formy od niewielkich przewodników, stanowiących wprowadzenie do wydarzenia, przez mniej lub bardziej obszerne katalogi, po książki artystyczne, bywa, że same w sobie będące wydarzeniem.

Ważne miejsce wśród wydawnictw Ujazdowskiego zajmują publikacje przekrojowe, podsumowujące istotne trendy czy wyraziste okresy w dziejach sztuki współczesnej nie tylko polskiej. Niewątpliwym wkładem w rozwój polskich sztuk wizualnych i towarzyszącej im myśli krytycznej i teoretycznej jest pismo Obieg, wydawane od 1990 roku, najpierw w wersji drukowanej, dziś, po licznych przemianach, w postaci dwujęzycznego kwartalnika o kulturze i sztuce dostępnego on-line: obieg.pl.