O nas

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zajmuje się sztuką najnowszą powstającą w Polsce i na świecie – jej prezentowaniem, tworzeniem, badaniem i dokumentowaniem – ze szczególnym naciskiem na transdyscyplinarność. U–jazdowski to również istotne ogniwo w światowej sieci instytucji sztuki; od lat współpracuje z wieloma podobnymi ośrodkami za granicą, m.in. w zakresie organizacji rezydencji artystycznych. Prowadzi też szeroką działalność edukacyjną i wydawniczą.

Wydawane przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski publikacje, powstające nieodmiennie we współpracy z wybitnymi grafikami, odznaczają się dbałością o poziom merytoryczny i edytorski, często – oryginalnością rozwiązań. Program wydawniczy obejmuje zarówno druki okazjonalne, związane z wystawami i innymi wydarzeniami w U–jazdowskim, jak i wydawnictwa klasyczne – książki o sztuce i artystach, w tym niewątpliwe rarytasy: utwory samych artystów. Publikacje towarzyszące wystawom przyjmują różne formy – od niewielkich przewodników, stanowiących wprowadzenie do wydarzenia, przez mniej lub bardziej obszerne katalogi, po książki artystyczne, bywa, że same w sobie będące wydarzeniem. Ważne miejsce wśród wydawnictw U–jazdowskiego zajmują publikacje przekrojowe, podsumowujące istotne trendy czy wyraziste okresy w dziejach sztuki współczesnej – nie tylko polskiej.

 

Skontaktuj się z nami: 

wydawnictwa@u-jazdowski.pl