0131/07/2015
projekt w przestrzeni publicznej

Vitor Cesar

Iść przez miasto w stanie zamętu

Podczas trzymiesięcznej rezydencji artystycznej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, zorganizowanej w ramach programu A-I-R Laboratory, pochodzący z Brazylii artysta i architect Vitor Cesar eksplorował Warszawę. Będąc na stałe mieszkańcem São Paulo, nie był w stanie uniknąć porównywania obu metropolii i refleksji nad znaczeniami pojęć, które są powszechnie używane w odniesieniu do obu miast. Jak rozumiane są w Warszawie i São Paulo przestrzeń prywatna, publiczna, czy chaos? Czy w różnych kontekstach urbanistyczych te znaczenia pozostają takie same?

Projekt opiera się na kategoriach, słownictwie i ideach, które wyłaniają się z dyskursu opisującego życie miasta; które wiążą się z doświadczaniem miejskiego pejzażu oraz jego intensywnych przekształceń. Owocem tych obserwacji są plakaty rozmieszczone w centrum Warszawy, które eksplorują wielorakość opcji, współbrzmień i rozdźwięków, sprzeczności i wieloznaczności w ujmowaniu rozmaitych sposobów postrzegania miasta. Konstrukcja tekstów  zdań amfibolicznych*  w tym także ich układ graficzny, wynika z doświadczeń,rozmów i wrażeń artysty związanych z Warszawą.

* Amfibologia: termin oznaczający błąd logiczny polegający na dwuznaczności składniowej.

Projekt w przestrzeni publicznej w ramach wystawy Co jest społeczne?Aktywność Zamku Ujazdowskiego w przestrzeni publicznej (19882014)

0131/07/2015
Wydarzenie powiązane z:
Co jest społeczne?