24/07/2021
spotkanie na wystawie

The Living Room [Salon]:
Prawo do bycia gospodarzem

Spotkanie z Shafiqiem Kakarem na wystawie Codzienne formy oporu

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na spotkanie z Shafiqiem Kakarem na wystawie Codzienne formy oporu.

Przebywający na rezydencji w Ujazdowskim Shafiq Kakar, na co dzień będący gospodarzem The Living Room w Van Abbemuseum, spotka się z publicznością na wystawie Codzienne formy oporu, by podzielić się swoją historią i opowiedzieć o prowadzonym przez siebie projekcie.

Wydarzenie w języku angielskim. Wstęp w cenie biletu na wystawę.

Projekt Sandi Hilal The Living Room [Salon] powstał na bazie doświadczeń artystki z Boden, miasta wojskowego, które stało się jednym z największych ośrodków przyjmowania azylantów w Szwecji. Inspiracją dla projektu jest historia pary dwojga syryjskich uchodźców, Yasmeen i Ibrahima, którzy przenieśli się z Syrii do Boden dwa lata wcześniej.

Po przeprowadzce trwali przy tradycji gościnności, nie godząc się na to, by w nowym domu nie mogli występować w roli gospodarzy. Yasmeen i Ibrahim utrzymali jeden z ważnych aspektów życia, które wiedli w Syrii, a tym samym ich salon pozostawał otwarty zarówno dla Szwedów, jak i innych gości.

W projekcie Sandi Hilal organizowanym w Boden, w obozie dla uchodźców w Fawaar w Palestynie i w Van Abbemuseum w Einhoven w Holandii salon stawał się przestrzenią autoreprezentacji posiadającą potencjał podważania tradycyjnych ról gospodarza i gościa oraz nadawania aktom gościnności odmiennego znaczenia społeczno-politycznego. Możliwość goszczenia stała się tu sposobem na odzyskanie dostępu do utraconej pamięci, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej.