20/11/2021
rozmowa

Istnieć to stawiać opór. Jak długo jeszcze?

Rozmowa Karoliny Grzywnowicz i Pawła Mościckiego
Moderacja: Ika Sienkiewicz-Nowacka

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na rozmowę z udziałem Karoliny Grzywnowicz, Pawła Mościckiego i Iki Sienkiewicz-Nowackiej.

Istnieć to stawiać opór, głosi hasło na murze w punkcie kontrolnym Kalandia na drodze pomiędzy Jerozolimą a Ramallah. W kontekście palestyńskim hasło to jest czymś więcej niż tylko metaforą. Opór stawiany przez Palestyńczyków jest wielowymiarowy; obejmuje akty kontrpamięci przeciwko systematycznemu wymazywaniu i wyciszaniu historii, kultywowanie tradycji i obyczajów pomimo nieustającego wykorzeniania i wywłaszczania, wyśmiewanie okupacji i próby normalnego życia pomimo ucisku i narastającej asymetrii władzy. Jak długo jeszcze Palestyńczycy będą opierać się codziennej przemocy i znosić niesprawiedliwość, której doświadczają? Czy nasze uznanie i gloryfikowanie pokojowego oporu Palestyńczyków i codziennej wytrwałości jest wystarczające? Czy my widzowie na Zachodzie romantyzujemy tą wytrwałość? Być może nieświadomie normalizujemy i przedłużamy cierpienie uciśnionych?

Spotkanie w przestrzeni wystawy. Wstęp w cenie biletu na wystawę.