17/11/2021
oprowadzanie

Oprowadzanie kuratorskie

Ika Sienkiewicz-Nowacka oprowadza po wystawie Codzienne formy oporu