performans

Karol Tymiński

Ogrodnik

Ogrodnik jest przewrotnym nawiązaniem do problematycznej interwencji człowieka w ogólnie rozumianą ekologię, sieć relacji rzeczy, fizycznych elementów, organicznych i nieorganicznych z uwzględnieniem też tak zwierząt, jak i ludzi. Jest on pojmowany tutaj jako kolonizator naturalnego środowiska, który według własnych potrzeb reguluje wartość i przesądza o prawie do egzystencji poszczególnych bytów, jedne obejmując opieką, inne eliminując. W poszukiwaniu obietnicy mniej agresywnej interwencji człowieka w niezwykle wrażliwą sieć połączeń między bytami Tymiński poddaje obserwacji intermaterialną erotykę jako potencjalne narzędzie uwrażliwienia jednostki na tzw. materię nieożywioną i wytworzenia equilibrium statusów pomiędzy ciałem człowieka a jego otoczeniem.