rezydencja performatywna: maj 2018

Karol Tymiński (Polska)

Karol Tymiński

jest choreografem i performerem; rezyduje w Berlinie. Jest współzałożycielem  kolektywu Centrum w Ruchu, absolwentem Warszawskiej Szkoły Baletowej i Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) w Belgii. Tymiński skupia się na tworzeniu ruchu, który eksploruje strukturę ludzkiego ciała. Zaprezentowane raczej jako fizyczna materia niż jako w pełni ukształtowana jednostka, staje się plateau dla kwestionowania kulturowo wytworzonego obrazu człowieka. W swoim brutalistycznym tańcu Tymiński oscyluje pomiędzy fizyczną pracą a rytuałem, penetrując fizyczność performera i jednocześnie sięgając do jego emocjonalnej sfery. Prace Tymińskiego były prezentowane na wielu międzynarodowych scenach, takich jak American Realness (NYC), Esplenade Theatre (Singapur), Reykjavik Dance Festival, Impuls Tanz (Wiedeń), La Maison de la culture dAmiens (Francja) czy Sophiensaele (Berlin).

Projekt badawczy Ogrodnik przewrotnie nawiązuje do problematycznej interwencji człowieka w ogólnie rozumianą ekologię, sieć relacji rzeczy, fizycznych elementów, organicznych i nieorganicznych z uwzględnieniem też tak zwierząt, jak i ludzi. Jest on pojmowany tutaj jako kolonizator naturalnego środowiska, który według własnych potrzeb reguluje wartość i przesądza o prawie do egzystencji poszczególnych bytów, jedne obejmując opieką, inne eliminując. Ten antropocentryczny model, który jest jedną z głównych sił kształtujących globalną rzeczywistość w rytm masowej hedonistycznej konsumpcji, zyskał miano konsumentcentrycznego. Podział człowiek nieczłowiek został zastąpiony podziałem konsument konsumowany, według którego pierwszy, uprzywilejowany przez rynkowe mechanizmy i uznający za wyznacznik jakości życia wysokość konsumpcji, wspina się na szczyt nieustająco produkowanych przez siebie śmieci. W poszukiwaniu obietnicy mniej agresywnej interwencji człowieka w niezwykle wrażliwą sieć połączeń między bytami Tymiński poddaje obserwacji intermaterialną erotykę jako potencjalne narzędzie uwrażliwienia jednostki na tzw. materię nieożywioną i wytworzenia equilibrium statusów pomiędzy ciałem człowieka a jego otoczeniem. Tymiński w projekcie staje się twórcą i opiekunem oceanicznych ogrodów, które są nie tylko próbą dekonstrukcji środowiska wodnego, lecz również partnerem w choreograficznym akcie zespolenia. 

Rezydencja performatywna zrealizowana w ramach projektu „Sprzężenia zwrotne - nadawanie i przyjmowanie formy” we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca oraz zespołem badawczym projektu „Kartografie obcości” pod kierownictwem dr hab. Magdaleny Środy.