rezydencje performatywne

Inne tańce & Sprzężenia zwrotne

Alex Baczyński-Jenkins, Ania Nowak, Karol Tymiński, Maria Zimpel

  • Seria pobytów twórczych dla polskich artystów sztuk performatywnych skupionych wokół tematu obcości i wykluczenia. Punktem wyjścia projektów rezydentów są pytania o twórczą i destrukcyjną moc ciała oraz możliwość myślenia poza dualistycznymi podziałami na swój/obcy, mężczyzna/kobieta, język/ciało, kultura/natura czy człowiek/zwierzę.
    • Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca oraz zespołem badawczym projektu Kartografie obcości. 
  • Kartografie obcości to projekt badawczy, którego przedmiotem badań jest problem obcości i jego immanentne związki z wykluczeniem. Celem badań jest stworzenie nowatorskiej, pogłębionej płaszczyzny analizy tego problemu oraz zbudowanie na niej platformy, dzięki której będziemy mogli nie tylko lepiej rozumieć takie fenomeny jak obcość i wykluczenie, ale i próbować przezwyciężać je w kontekście kulturowym, antropologicznym, społecznym i politycznym. Niezbędnym warunkiem realizacji projektu jest odrzucenie podejścia separatystyczno-dualistycznego, które oddziela teorię od praktyki, humanistykę od nauk przyrodniczych, naukę od sztuki, ciało od tożsamości, toż-samego od obcych, podmiot od przedmiotu.
  • Pokazy nowych produkcji:
    • 2327/05/2018
    • 0102/09/2018
Wydarzenie powiązane z:
Inne tańce