03/1118/12/2005
projekt

W samym centrum uwagi, część 1

Artur Żmijewski, Katarzyna Kozyra, Paweł Althamer

W samym centrum uwagi to całoroczny projekt poświęcony polskiej sztuce współczesnej, trwający od listopada 2005 do lipca 2006. Dziewięć kolejnych części projektu składa się z blisko trzydziestu wystaw indywidualnych, pokazów, projekcji filmowych i akcji publicznych. Uczestniczą w nim artyści, którzy w debiutowali po 1989, obecnie zaś należą do najbardziej aktywnych i kreatywnych postaci polskiej sztuki, oraz czołówka rodzimych krytyków, kuratorów i teoretyków sztuki. 

Zwieńczeniem projektu W samym centrum uwagi będzie dyptyk wystawienniczy W Polsce czyli nigdzie / W Polsce czyli gdzie, stanowiący próbę opisania naszej tożsamości kulturowej, widzianej z jednej strony przez pryzmat dorobku polskiej awangardy i jej kontynuatorów (od Witkacego i Strzemińskiego po najmłodszą generację), z drugiej  przez pryzmat sztuki tworzonej przez artystów zagranicznych i odnoszącej się do polskich kontekstów.  

Projektowi towarzyszyć będzie międzynarodowa konferencja oraz obszerny, wydany w wersji kilkujęzycznej, bogato ilustrowany album, prezentujący sylwetki około 50 najważniejszych żyjących artystów polskich, dostępny w sprzedaży w kraju i za granicą. 

W samym centrum uwagi to projekt, którego celem jest ukazanie potencjału polskiej sceny artystycznej: diagnozuje on aktualny stan polskiej sztuki, jak i podpowiada nowe sposoby interpretacji, które mają ułatwić poruszanie się po jej meandrach. Każda z jego ośmiu części dedykowana jest jednemu spośród tych zjawisk, które zdają się decydować o charakterze sztuki współczesnej w Polsce. 

Część pierwsza projektu W samym centrum uwagi dotyczy jednego z najciekawszych fenomenów artystycznych ostatniego piętnastolecia  środowiska związanego z Pracownią prof. Grzegorza Kowalskiego na warszawskiej ASP, zwanego potocznie Kowalnią. Katarzyna Kozyra prezentuje po raz pierwszy w Polsce wideoinstalację Kara i zbrodnia, której bohaterami są anonimowi miłośnicy militariów uprawiający na opuszczonych poligonach zabawy z prawdziwą bronią i materiałami wybuchowymi. wybory.pl to projekt kuratorski Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego, którzy do udziału w nim zaprosili swoich byłych kolegów z pracowni, niezależnie od tego, czy pozostali czynnymi artystami. Obszar Wspólny, Obszar Własny. Pracownia Kowalskiego 19891994 to prezentacja unikalnych dokumentalnych zapisów fotograficznych i filmowych działań artystycznych Kowalni. 
 

  • Kurator projektu 
    • Jarosław Suchan 
Projekt Honorowym Patronatem objął Prezydent RP.
Projekt dofinansowany przez Instytut im. Adama Mickiewicza w ramach Programu Operacyjnego Znaki Czasu.
Wyłączny sponsor technologiczny
Partnerzy medialni