magazyn

„Obieg” nr 24/2024

Numer 24/2024 „Obiegu” poświęcony jest problemowi cenzurowania sztuki na przykładzie czworga artystów: Ignacego Czwartosa, Badiucao, Claudii Clare i Wojciecha Korkucia. W numerze znajdziemy dziewięć artykułów takich autorów jak: Aleksander Adams, Josephine Bartosch, Piotr Bernatowicz, Juliusz Gałkowski, Dariusz Karłowicz, Marcel Skierski oraz Kaya Szulczewska. Przedłożone czytelnikom teksty podejmują nie tylko wątek cenzury w sztuce, ale otwierają pole do dyskusji nad potrzebą wolności twórczej i relacji pomiędzy światem sztuki a szeroko pojętą sferą publiczną.

Główny korpus numeru został przedłożony czytelnikom w języku angielskim. Wszystkie teksty posiadają polskie przekłady, które znajdują się w suplemencie na końcu numeru.

Projekt numeru dofinansowany przez Polską Fundację Narodową.

Redaktor naczelny: Piotr Bernatowicz

Redaktor prowadzący: Jan Tarnas

Zespół redakcyjny: Beata Łupińska-Rytel, Marcel Skierski, Klara Pawlicka

Autorzy tekstów: Aleksander Adams, Josephine Bartosch, Piotr Bernatowicz, Juliusz Gałkowski, Dariusz Karłowicz, Marcel Skierski, Kaya Szulczewska

24,99 zł