O parku na Jazdowie

Warszawa, 31/08/2017

Oświadczenie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w sprawie usuwania drzew w parku przed Zamkiem Ujazdowskim

  • ​W związku z pojawiającymi się informacjami na temat usuwania drzew w parku przed Zamkiem Ujazdowskim, który jest w użytkowaniu wieczystym Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, pragniemy poinformować, że usunięcie obiektów (drzew i krzewów) zostało zlecone w  oparciu o szczegółową ekspertyzę dotyczącą złego stanu zdrowotnego drzew i zagrożenia, jakie stanowią. Zgodę na jego przeprowadzenie wydał  Stołeczny Konserwator Zabytków. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski nigdy nie występowało o pozwolenie na usuwanie drzew z innych powodów, niż te wskazane w ekspertyzie. Nieprawdziwa jest informacja, że zamierzaliśmy usunąć jakiekolwiek drzewa pod budowę parkingu.
    • Aby zatroszczyć się o zaniedbany od lat park, którego jesteśmy gospodarzem, podjęliśmy w ostatnich latach szereg działań, takich jak zlikwidowanie placu budowy, odzyskanie dla ruchu pieszego terenu przed wejściem głównym do zamku, ograniczenie ruchu samochodowego na terenie parku i zlecenie szczegółowej inwentaryzacji zieleni, z wyszczególnieniem zalecanych zabiegów pielęgnacyjnych na potrzeby konserwacji obiektu. W wyniku analizy ponad sześciuset drzew i krzewów znajdujących się na terenie parku sformułowano zalecenia do konserwacji oraz usunięcie stu trzydziestu obiektów. Na szczęście większość drzew jest do uratowania. Wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, które jako administrator terenu prowadzimy.
  • Analiza została przedstawiona Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków, który biorąc pod uwagę wartość kulturową, walory krajobrazowe i lokalizację oraz przeprowadzając wielokrotne oględziny pod kątem zasadności wniosku, wydał pozwolenie na usunięcie sześćdziesięciu czterech drzew. Co do pozostałych obiektów, zalecił dodatkowe pomiary.
    • Część drzew w naszym parku jest zamierająca, opanowana przez patogeny lub zdeformowana. Dodatkowo stwarza zagrożenie dla życia osób przebywających na terenie parku oraz zabytkowej substancji obiektu. Wiele drzew rośnie na warstwie gruzu i pozostałościach piwnic Szpitala Ujazdowskiego, dlatego nie mogą dobrze się zakorzenić i mają zaburzoną statykę. Dotychczas usunięte zostały trzydzieści dwa drzewa, które najbardziej zagrażały życiu ludzi.
  • Sytuacja zagrożenia życia spowodowana złym stanem zdrowotnym drzew miała miejsce w czerwcu 2017 roku, kiedy podczas burzy jeden z klonów w najbliższym otoczeniu zamku został powalony przez wichurę. W trakcie oględzin okazało się, że nie wykształcił on prawidłowego systemu korzeniowego, gdyż rósł na gruzowisku. Około 2/3 średnicy pnia nie posiadało korzeni stabilizujących drzewo w gruncie. W podobnej sytuacji są drzewa rosnące na stromym stoku skarpy biegnącej wzdłuż ul. Agrykola.
    • Pragniemy podkreślić, że usunięte drzewa i krzewy są dla nas nieodżałowaną stratą. Park wokół Zamku jest wartością kulturową i stanowi ważny element tożsamości naszej instytucji. Działania w Parku i na rzecz Parku uczyniliśmy od paru lat istotnym elementem naszego programu artystycznego i edukacyjnego. Dokładamy wszelkich starań, żeby troszczyć się o rosnące w nim drzewa i zapobiegać ich utracie, a także prowadzimy nowe nasadzenia.