O parku na Jazdowie

Jeszcze do niedawna nasz park był jednym z najbardziej zaniedbanych terenów zielonych w centrum miasta. Fatalny stan niektórych drzew, dziury w chodnikach oraz rozjeżdżona samochodami skarpa to tylko najbardziej widoczne skutki wieloletnich zaniedbań. Kierowani troską i poczuciem odpowiedzialności podjęliśmy się kompleksowego planu odnowy parku. Chcemy by zachował swój wyjątkowy charakter, ale był też przyjazny i bezpieczny, a w rezultacie jak najlepiej służył tym, którzy go odwiedzają.

Od trzech lat wspólnie z architektami, naszą publicznością i społecznością lokalną, w ramach długoterminowego projektu Ogród Miejski Jazdów, staramy się przemyśleć rolę parku na nowo. W tym roku podjęliśmy także szereg działań porządkujących przestrzeń w okolicach Zamku. Zlikwidowaliśmy plac budowy przed budynkiem Laboratorium, odzyskaliśmy dla pieszych teren przed wejściem głównym do Zamku i znacznie ograniczyliśmy ruch samochodowy. Stan zieleni był od początku przedmiotem naszej troski, dlatego zamówiliśmy również szczegółową inwentaryzację i analizę dendrologiczną roślin w parku. W wyniku niezależnej ekspertyzy dowiedzieliśmy się, że część drzew i krzewów musi zostać usunięta nie da się ich już uratować, a stanowią potencjalne zagrożenie dla ludzi i pozostałej zieleni. Z żalem przystąpiliśmy do wycięcia najbardziej chorych drzew, co do których otrzymaliśmy jednoznaczne zalecenia zarówno od dendrologa jak i Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Jesteśmy instytucją publiczną, dla której opinia odbiorców jest niezwykle istotna. Tym bardziej, że dbałość o środowisko naturalne i odpowiedzialność za wspólną przestrzeń jest ważnym elementem naszego programu. W szczególności wieloletniego projektu Ogród Miejski Jazdów, poprzez który staramy się włączać publiczność w dyskusję o kształcie i możliwych funkcjach zielonych przestrzeni wokół Zamku Ujazdowskiego.