01/0631/08/2012

Juliette Delventhal i Paweł Kruk

Were Like Gardens

Kuratorka

Marianna Dobkowska

Współpraca i konsultacje z zakresu permakultury

Robert Błaszyczyk
Tomasz Kawka

We like gardens. We like to cook. We like art. We can do this. Why not?

[Lubimy ogrody. Lubimy gotować. Lubimy sztukę. Możemy to zrobić. Dlaczego nie?]

01/0631/08/2012
Kalendarz wydarzeń
Realizacja ogrodu oraz rezydencje Pawła Kruka i Juliette Delventhal są możliwe dzięki wsparciu Trust for Mutual Understanding i Miasta Stołecznego Warszawy.
Rośliny do ogrodu uzyskano we współpracy z polską firmą hodowlano-nasienną PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.