17-19/11/2023
festiwal

Tramway Film Festival

U–jazdowski Kino wspólnie z Fundacją Editions Spotkania serdecznie zaprasza na pierwszą edycję Tramway Film Festival, który odbędzie się w dniach 17-19 listopada.

 

Pomysł organizacji Tramway Film Festival zrodził się z osobistej potrzeby wypełnienia niszy na polu prezentacji kina artystycznego, w szczególności dotychczas niedostrzeganego w Polsce, kina eksperymentalnego, eseistycznego i hybrydowego.  Festiwal, zdaniem organizatorów wydarzenia, ma być miejscem promocji świadomego, oryginalnego i nowatorskiego kina autorskiego, w szczególności dorobku twórców filmów krótkometrażowych z całego świata. Przestrzenią, która przywróci krótkiemu metrażowi należne mu miejsce i odkryje nowych „auteurs”.

 

Wejście w świat Tramway Film Festival należy rozpocząć od konfrontacji z nazwą. Według słownikowej definicji tramwaj to pojazd szynowy o napędzie elektrycznym, służący do transportu miejskiego. Porusza się po specjalnie wybudowanym torowisku. Zmiana ustalonego kierunku jazdy jest skomplikowana i zazwyczaj wymaga dotarcia do pętli lub powrotu do zajezdni. – mówi pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu Bartosz Reetz.

Zapraszamy twórców filmowych z całego świata, którzy mają odwagę, wiedzę i talent do wyznaczania nowego kierunku jazdy. – dodaje.

 

Festiwal ma być miejscem spotkań na kilku różnych poziomach. Po pierwsze, ma to być przestrzeń, w której widzowie, filmowcy i krytycy mogą wchodzić w interakcje wokół filmu. Po drugie, festiwal ma być przystankiem dla filmowców, którzy podejmują ryzyko i odważnie wypowiadają się w swojej twórczości. Po trzecie, festiwal chce oferować przestrzeń dialogu między przeszłością a przyszłością filmu. Przestrzeń, w której najróżniejsze tradycje filmu mogą spotkać najodważniejsze i najbardziej innowacyjne propozycje.

 

Rdzeniem festiwalu są dwa konkursy międzynarodowe, których celem jest poszukiwanie i promocja wschodzących talentów o charakterystycznej sygnaturze i niezwykłej wizji twórczej. Do sekcji Cineverso organizatorzy zapraszają reżyserów krótkometrażowych filmów fabularnych potrafiących ożywić zastane schematy kina fabularnego, a niekiedy wręcz zbudować nowe. Sekcja Cine Sin Fine została zarezerwowana na hybrydy fabularno-dokumentalne, eseje, filmy eksperymentalne i awangardę.

 

Może się wydawać, że obie sekcje zaprezentują filmy, których nic ze sobą nie łączy. Stoimy jednak na stanowisku, że kino fabularne i eksperymentalne są ze sobą nierozerwalnie związane i przenikają się wzajemnie. – uzupełnia pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu Bartosz Reetz.  –  Podczas festiwalu pokażemy filmy również w kilku sekcjach pozakonkursowych, w szczególności najlepsze filmy z wybranego kraju lub szkoły filmowej, sekcję kuratorską innego festiwalu filmowego, mini retrospektywę filmów krótkometrażowych wybranego twórcy i pokaz specjalny filmów pełnometrażowych.

Zapraszamy na oficjalną stronę Tramway Film Festival.

 

 • Bilet na jeden pokaz:
  • 16 zł normalny 

  • 14 zł ulgowy

 •  

 • Pakiety biletów są w sprzedaży tylko w punkcie info:
  • Pakiet biletów na cały festiwal (11 pokazów): 132 zł normalny / 110 zł ulgowy

  • Pakiet biletów na całą sobotę (5 pokazów): 65 zł normalny / 55 zł ulgowy

  • Pakiet biletów na całą niedzielę (4 pokazy) : 52 zł normalny / 44 zł ulgowy

 

17-19/11/2023
Tramway Film Festival