przestrzenna instalacja artystyczna

Pierśnice

Małgorzata Gurowska, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Anna Siekierska

  • W jaki sposób opisać drzewo? Można nazwać gatunek, ocenić stan zdrowia i wiek. Jednym z podstawowych parametrów, którymi się zwykle operuje, jest pierśnica, obwód pnia 130 centymetrów nad ziemią, czyli na wysokości klatki piersiowej przeciętnego dorosłego człowieka. Leśnicy wykorzystują tę wielkość do oceny liczby kubików drewna możliwej do uzyskania z hektara lasu. Pierśnice służą też dendrologom typującym drzewa do objęcia ich ochroną jako pomników przyrody.
    • Pierśnice na wybranych drzewach w Ogrodzie Miejskim Jazdów przyjmą fizyczną formę barwnych opasek, miękkich pierścieni, na których umieszczone zostaną wyimki z raportu inwentaryzacyjnego zieleni na terenie otaczającym Zamek Ujazdowski. W raporcie skatalogowane zostały wszystkie drzewa pod kątem chorób, ubytków i nieprawidłowości w rozwoju w celu przygotowania i przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. W wielu przypadkach oznacza to niestety usunięcie drzewa. Autorki projektu przechwyciły hermetyczny język analizy dendrologicznej i potraktowały jako swego rodzaju poezję konkretną. Zielony kolor ich pierśnic nie jest przypadkowy odsyła do zielonych tabliczek pomników przyrody, mimo że wydrukowane na nich treści traktują drzewo raczej jako źródło zagrożenia niż wartość estetyczno-przyrodniczą. Przede wszystkim jednak te pierśnice pełnią funkcję edukatora zapoznają użytkowników tej przestrzeni z wielością gatunków drzew i krzewów występujących na niewielkim skrawku zieleni wokół Ujazdowskiego. Prowokują też do podejścia bliżej czy choćby zauważenia ich obecności. W szerokiej perspektywie usytuowanie pierśnic tworzy wielkoformatowy rysunek przestrzenny, który zostanie przedstawiony także w formie mapy terenu.
Partnerzy
Projekt jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa
Partnerzy medialni