cykl wystaw

{Project Room} 2019

Wystawy młodych polskich artystów w Ujazdowskim

Koordynator cyklu wystaw

Kamil Kuskowski

Kurator cyklu

Michał Grzegorzek

Koordynatorka komunikacji

Arletta Wojtala

Projekt graficzny

Tomasz Bersz

Redakcja i korekta

Jan Koźbiel

Tłumaczenia

Marcin Wawrzyńczak

Dokumentacja fotograficzna i filmowa

Maciej Landsberg