zaproszenie do udziału

ReDirecting: East Empatyczne pedagogiki

Seminarium i laboratorium Przyszłe intymności

 • Droga Czytelniczko
  Drogi Czytelniku

  • Globalny wstrząs ujawnił potrzebę zgłębienia tego, w jaki sposób można byłoby odpowiedzialnie i z uwagą współpracować w rzeczywistości fizycznego oddalenia. Podczas gdy przytłaczającym globalnym trendem wydaje się być zwiększenie czasu spędzanego przed urządzeniami elektronicznymi, zwracamy się do osób zaangażowanych w rozwijanie i pogłębianie praktyk, które poprzez narzędzia edukacyjne i strategie artystyczne badają intymność na odległość; do osób, zainteresowanych tworzeniem wspólnych przestrzeni uczenia się i oduczania, w których angażowany jest zarówno umysł, jak i ciało czy emocje. Wierzymy, że poszukujecie i zastanawiacie się nad nowymi sposobami utrzymywania lub rozwijania intymności poza lub za pomocą urządzeń i narzędzi cyfrowych. Chcemy stworzyć przestrzeń wymiany i wspólnych doświadczeń, aby pogłębić nasze zrozumienie możliwości i zagrożeń tej przestrzeni. Nasze laboratorium będzie szansą, by zebrać obserwacje, podzielić się doświadczeniami i praktykami oraz przetestować je w bezpiecznym środowisku naszego spotkania.
 • Nasze internetowe i offline seminarium/laboratorium ReDirecting: East (RDE)Empathic Pedagogies przybierze formę wzajemnego uczenia się i oduczania, wspólnie tworzonych warsztatów, grupowej rezydencji dla międzynarodowych i lokalnych twórczyń i twórców, teoretyczek i teoretyków, organizatorek i organizatorów. Do tej pory seminarium RDE w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie organizowane było w formie fizycznego spotkania, w tym roku konieczne było przeniesienie go przynajmniej częściowo na rzeczywistość online. Chciałybyśmy uważnie obserwować tę sytuację w czasie rzeczywistym, sprawdzić, w jaki sposób możemy być razem mimo zachowania konieczności fizycznego dystansu, co być może nie jest sytuacją jednorazową, ale będzie towarzyszyć nam w przyszłości.
  • Zapraszamy Was do wzięcia udziału w tym procesie i uczestnictwa w naszym laboratorium w październiku. Laboratorium będzie w pełni współtworzone przez uczestników i uczestniczki. Program będzie obejmował zajęcia grupowe i indywidualne oraz poznawanie naszych praktyk. Seminarium/laboratorium ReDirecting: East (RDE)Empathic Pedagogies zgromadzi uczestniczki i uczestników z całego świata:
  • 4 rezydentów/rezydentki online z międzynarodowej Sieci Pedagogik Empatycznych
  • 4 rezydentów/rezydentki z Polski, którzy będą mieli szansę na miesięczny pobyt w Ujazdowskim.
 • Ponadto w działaniach weźmie udział 46 obecnych rezydentów i rezydentek, współpracowników i współpracowniczek Ujazdowskiego i Biennale Warszawa.
  • Miesięczne laboratorium grupowe w październiku zostanie poprzedzone spotkaniem wszystkich uczestniczek i uczestników online. Każda z osób zostanie poproszona pod koniec seminarium o podzielenie się pisemną refleksją lub scenariuszem działania, które później będą dostępne online.
  •  
 • Język seminarium i laboratorium:
  • angielski
  •  
 • Seminarium obejmie:
  • prezentację własnych praktyk i kontekstów działania;
  • wspólne działania zaproponowane przez uczestników i uczestniczki;
  • dyskusje;
  • gromadzenie i udostępnianie zasobów;
  • aktywację narzędzi online i offline.
 •  
 • Kto jest zaproszony do udziału:
  • Twórcy i twórczynie, teoretyczki i teoretycy, organizatorki i organizatorzy; osoby wykorzystujące pedagogiki empatyczne na styku sztuki, edukacji i aktywizmu, osoby aktualnie mieszkające w Polsce.
  •  
 • Kim jesteśmy
  • Kuratorkami RDE 2020 są Marianna Dobkowska i Julia Harasimowicz z zespołu rezydencji Ujazdowskiego. Program realizowany jest we współpracy z Siecią Pedagogik Empatycznych (Red de Pedagogías Empáticas) i Biennale Warszawa.
 •  
  • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest jednym z największych centrów sztuki w Polsce; oferuje różnorodne programy, w tym wystawy, spektakle, pokazy filmowe i rezydencje. Zwraca szczególną uwagę na relacje między sztuką a społeczeństwem, a także interdyscyplinarność, interaktywność, produkcje site-specific, różne formy współpracy, nawiązywanie kontaktów i koprodukcję. To przestrzeń eksploracji artystycznej, badań, warsztatów i eksperymentów, więcej niż tradycyjna przestrzeń wystawiennicza.
 •  
  • Biennale Warszawa to interdyscyplinarna instytucja kultury prowadząca działalność artystyczną, badawczą, edukacyjną i społeczną. Działa na styku różnych dyscyplin, łącząc obszar kultury i sztuki z obszarem teorii i badań, a także aktywizmem społecznym.
 •  
  • Międzynarodowa Sieć Pedagogik Empatycznych (Red de Pedagogías Empáticas) skupia instytucje kultury i niezależnych przedstawicieli z Meksyku, Kostaryki, Kolumbii, Chile, Brazylii, Hiszpanii, Norwegii i Polski, którzy w perspektywie wspólnego dobrobytu działają jako żywa i wielokulturowa agencja zajmująca się badaniem hybrydyzacji i granic między praktykami artystycznymi i edukacyjnymi dotyczącymi zmian społecznych. Organizuje międzynarodowe i lokalne spotkania, tworzy grupy badawcze i laboratoria w celu opracowania strategii społeczności, narzędzi analitycznych oraz metod i praktyk samokrytyki, które następnie wdraża w swoich działaniach i programach publicznych.
  •  
 • Miesięczny pobyt online i offline:

  • 130 października 2020

 • Termin składania wniosków:

  • 15 lipca 2020.

 • Wyniki zostaną ogłoszone do 30 lipca 2020.

 •  
 • Jak aplikować:
  • Elektroniczną wersję zgłoszenia proszę przesłać w jednym dokumencie na adres: opencall@u-jazdowski.pl  plik PDF (w języku angielskim).
  •  
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
  • krótką biografię (do 200 słów);
  • krótką wypowiedź przedstawiającą zainteresowanie nieformalną edukacją/pedagogiką empatyczną. Nie chcemy narzucać z góry określonej formy wypowiedzi; docenimy kreatywne, narracyjne i innowacyjne formaty, które pozwolą nam lepiej zrozumieć twoją praktykę (maksymalnie 500 słów lub na przykład 3 minuty nagrania);
  • propozycję działania, które przedstawi i aktywuje twoją praktykę i metodologię w grupie seminaryjnej. Zostanie zaprezentowana podczas naszego seminarium, w grupie 1014 osób, w dwóch lub trzech sesjach online z możliwością przedłużenia ich offline, indywidualnie przez uczestników, podczas późniejszego seminarium. Interesują nas działania i dynamiki, które:
  • poszukają nowych sposobów tworzenia intymności na odległość;
  • nie wyczerpują umysłu i ciała;
  • prowadzą od działalności online do praktyk offline;
  • tworzą wspólne przestrzenie online i offline;
  • zwracają uwagę na równowagę między sposobami myślenia i sposobami działania;
  • dążą do eksperymentalnych sposobów indywidualnego i zbiorowego uczenia się.
  • Format propozycji: maksymalnie jedna strona i potencjalnie do pięciu zdjęć/ilustracji.
 •  
 • Co oferujemy:
  • honorarium w wysokości 3500 zł;
  • przestrzeń mieszkalną i roboczą oraz pokrycie kosztów podróży do i z Warszawy dla osób mieszkających w Polsce;
  • przyjęcie do programu Ujazdowski i Biennale Warszawa.
  •  
 • Fotografia w tle:
 • Termin nadsyłania zgłoszeń
  • 15 lipca 2020
  •  
 • Miesięczny pobyt online i offline
  • październik 2020
  •  
 • Zaproszenie dla osób mieszkających w Polsce.
Otwarte nabory na rezydencje
Partnerzy
Rezydencje finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Stołeczne Warszawa.