projekt

Empatyczne pedagogiki

W rzeczywistości, w której przyszłość jest niepewna, potrzebne są nowe scenariusze działania. Kim jesteśmy i kim możemy się stać? W jakim momencie się znajdujemy i jakie ścieżki otwierają się przed nami? Te pytania to punkt wyjścia, by zacząć uczyć się od tego, co nadchodzi. Pragnąc wytworzyć przestrzeń dialogu, wymiany i współpracy międzynarodowej grupy praktyków i praktyczek nowych metod pedagogicznych, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wraz z Siecią Pedagogik Empatycznych (Red de Pedagogias Empaticas) organizują długoterminowy projekt badawczo-praktyczny poświęcony współczesnym i historycznym metodom pedagogicznym, które rodzą się na styku sztuki, edukacji i aktywizmu.

Horyzontem, który kreślą pedagogiki empatyczne, jest emancypacja. Myślicieli, nauczycieli, artystów i aktywistów różnych płci zarówno w krajach Globalnego Południa, jak i na Północy łączy przekonanie, że edukacja kształtuje świadomość społeczną i jest kluczem do zmiany rzeczywistości. To dzięki niej możliwe jest tworzenie świata sprawiedliwego, opartego na równości i solidarności.

Pedagogiki empatyczne odwołują się do uczuć rozumianych jako przestrzeń wspólna. Budują alternatywne obiegi wiedzy, wykraczają poza utarte ścieżki i uświęcone kanony.

Pedagogiki empatyczne wymagają nieustannego przekraczania geopolitycznych podziałów – zajmują się granicami nie po to, by je wzmacniać, ale by kształtować nowe sposoby rozumienia świata. To zaś możliwe jest w warunkach transnarodowej wymiany i transdyscyplinarnych sojuszy, a nie dążenia do indywidualnych celów i zysków. Praktycy i praktyczki pedagogik empatycznych nie obawiają się poszukiwania i błądzenia, a porażkę uznają za część procesu poznawania.

Cykl wydarzeń, w tym międzynarodowe seminarium Re–Directing: East w 2020 roku, ma umożliwić nawiązanie dialogu między badaczkami i praktyczkami z różnych krajów oraz zbudowanie wspólnych ram konceptualnych i form współpracy, które mogą posłużyć przemyśleniu na nowo celów i zastosowań współczesnych metod pedagogik empatycznych.

Sieć Pedagogik Empatycznych (Red de Pedagogias Empaticas) współtworzą instytucje kulturalne różnej skali oraz niezależne praktyczki i praktycy pochodzący między innymi z Meksyku, Kostaryki, Kolumbii, Chile, Brazylii, Hiszpanii, Norwegii i Polski. Dzielą wspólną potrzebę działania na rzecz zmian społecznych i są zaangażowani w badanie praktyk łączących dziedziny artystyczne i edukacyjne. Członkowie i członkinie Sieci organizują międzynarodowe i lokalne spotkania, tworzą grupy badawcze i laboratoria w celu opracowania strategii społecznościowych, narzędzi analitycznych, metod i praktyk samokrytyki, które wdrażają w swojej pracy i programach publicznych.

 

  • Kuratorka
    • Marianna Dobkowska
Partnerzy