rezydencje kuratorskie

ReDirecting: East 2016

Jak powstają twórcze zbiorowości​

 • 18/07/2016 (poniedziałek)
  CIELEŚNIE [Dzień 1]

  • 17:00 Wprowadzenie

  • 18:00 Didos Blanket to zaprojektowana przez Małgorzatę Kuciewicz i Simone De Iacobis (Grupa Projektowa Centrala) architektura minimalna przenośny krąg, koc piknikowy, który wyznacza przestrzeń tymczasowego zgromadzenia w dowolnym miejscu i jest w stanie jednocześnie pomieścić około 14 osób. Wprowadzeniem do jego użytkowania będzie warsztat-performans poprowadzony przez Izę Szostak, tancerkę i choreografkę związaną z grupą Centrum w Ruchu.

  •  

 • 19/07/2016 (wtorek)
  ​ŚWIATOWO [Dzień 2]

  • Globalność jest podstawową przesłanką myślenia dzisiaj o zbiorowościach. Pierwszego dnia sesji zastanowimy się and uwarunkowaniami zbiorowego działania w skali globalnej, łączenia jednostek i spraw w światowe zdarzenia. Wbrew intuicji o zaczątku kolektywu we wspólnej przestrzeni, zaczniemy od dyskusji na temat dystansu i zapośredniczenia, funkcji kluczowych dla współczesnych światów artystycznych. Prowadzenie: Anna Ptak

 • 10:0013:00 Prezentacje i dyskusje

  • Renan Laruan

   • filipiński artysta, kurator, pisarz, przedstawi swoją pracę w kontekście archipelagu - jako struktury doświadczenia i ramy teoretycznej dla koncepcji kuratorowania podatnego na zranienie, oraz w napięciu między naiwnością i krytycznością

  • Alicja Rogalska, Marianna Dobkowska

   • Social Design for Social Living - prezentacja projektu realizowanego od 2015 r. w Indonezji, oraz praktyki Alicji Rogalskiej - artystki

 • 13:0014:00 Przerwa na lunch

 • 14:3016:00 

  • Bogna Kietlińska

   • historyczka sztuki, etnolożka, autorka rozprawy doktorskiej Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej, członkini zespołów badawczych, m.in: Obserwatorium Żywej Kultury, Niewidzialne Miasto. Jej prezentacja będzie dotyczyła psychogeografii i badań wielozmysłowych - metodologii wykorzystywanej często przez podróżujących artystów i kuratorów.

 • 17:0019:00 Spotkania i wizyty

  • Wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski spotkanie z Małgorzatą Ludwisiak (Dyrektorką) i Jarosławem Lubiakiem (Dyrektorem ds. artystycznych), kuratorami aktualnie trwających wystaw

  •  

 • 20/07/2016 (środa)
  ​LOKALNIE [Dzień 3]

  • Sesja poświęcona relacji społeczności i terytorium: podzielanej i kontestowanej, idealizowanej i opresyjnej. Będziemy dyskutować na temat protokołów zbiorowych zachowań, strategii przyjmowania i opuszczania grup, planowania przestrzennego i innych formach wytwarzania przynależności. Prowadzenie: Anna Czaban

 • 10:0013:00 Prezentacje i dyskusje 

  • Open Place: Jurij Kruchak & Julia Kostereva

   • warsztat i dyskusja na podstawie doświadczeń Open Place wynikających z prowadzenia projektu W sercu społeczności (2014, we współpracy z Miejskim Muzeum Sztuki Regionalnej w Melitopolu na Ukrainie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie). Pytania, które zadają prowadzący dotyczą zarówno specyficznej sytuacji Ukrainy obecnie i ogólnej refleksji instytucjonalnej: na czym może polegać instytucja uważna, zwracająca uwagę na swe społeczne otoczenie?

  • Piotr Juskowiak

   • kulturoznawca, autor tekstów, współredaktor Praktyki Teoretycznej, tłumacz sproblematyzuje aktualne artystyczne i polityczne napięcia związane z rozumieniem i podtrzymywaniem demokratycznej przestrzeni publicznej w Polsce.

 • 13:0014:00 Przerwa na lunch

 • 14:3018:00 Spotkania i wizyty

  • Ogród Miejski Jazdów Prototyp (Anna Czaban)

  • Społeczny Dom Kultury - przypadek przestrzeni Domków Fińskich (Andrzej Górz)

  • Centrum Wielokulturowe (Witek Hebanowski)

  •  

 • 21/07/2019 (czwartek)
  ​POP-KULTURALNIE [Dzień 4]

  • Umiejętności i siła do tworzenia przestrzeni autonomii, poza oficjalnymi instytucjami (sankcjonowanymi przez państwo, kulturalne struktury hegemoniczne) płyną często z równoległych porządków. Może to być życie codzienne określonych klas społecznych, doświadczenie pokoleniowe czy kultura popularna: muzyka, impreza, konsumpcja. Podczas tej sesji chcemy wymienić się doświadczeniami na temat praktyk kulturowych będących zasobnikiem alternatywnych modeli zbiorowego działania. Prowadzenie: Konrad Schiller.

 •  10:0013:00 Prezentacje i dyskusje

  • Mika Conradi

   • uwspólnianie zasobów, zrzuty i analizowanie rytmu: prezentacja o nieformalności i intymności jako możliwym źródle potencjału samoorganizacji artystycznej i kuratorskiej w kontekście południowoafrykańskich projektów Miki Conradi

  • Konrad Schiller

   • kurator, autor tekstów o sztuce, badacz, tworzy program dyskursywny w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski - Konrad Schiller zrobi wprowadzenie do kultur alternatywnych polskich lat 1980tych i przeprowadzi argument na temat ich związku z formacjami artystycznymi

 • 13:0014:00 Przerwa na lunch

 • 14:3018:00 Spotkania i wizyty

  • lokal_30, Raster, Piktogram

  •  

 • 22/07/2016 (piątek)
  ​ODDOLNIE [Dzień 5 - w ogródkach działkowych na Kinowej!] 

  • Sesja poświęcona samoorganizacji, w odniesieniu do praktykowania zbiorowości na szeroką skalę: edukacji, partycypacji politycznej, organizacji pracy i wypoczynku, projektowania przestrzeni publicznych. Tego dnia spotkamy się w ogródkach działkowych, pozostałej po poprzednim reżimie spuściźnie wizji współdzielenia ziemi i prawa do odpoczynku w mieście, oraz spółdzielczego zarządzania. Prowadzenie: Marianna Dobkowska.

 • 10:0013:00 Prezentacje i dyskusje - sesja na działkach

  • Taina Azeredo

   • Edukacja jako forma organizacji społecznej - studium przypadku: artyści prowadzą szkołę dla społeczności wsi w puszczy Amazonii

  • Jaśmina Wójcik & Igor Stokfiszewski

   • Upamiętnienie jako praktyka partycypacyjna - Ursus, studium przypadku 

  • Iga Kołodziej

   • Fundacja Bęc Zmiana, Biennale Urbana, miejskie ogrodnictwo, historia ogródków działkowych

 • 13:0014:00 Przerwa na lunch

 • 15:0018:00 Grupa robocza: planowanie wspólnego wydarzenia publicznego

 •  

 • 23/07/2016 (sobota)
  DYNAMICZNIE [Dzień 6] 

  • Dzień poświęcony na ewaluację dotychczasowych rozpoznań, odniesienie się do estetyki i estetyzacji działań zbiorowych w pracy kuratorskiej, oraz nadziei i oczekiwań z nimi związanych. Ze szczególną uwagą powrócimy przede wszystkim do tych wątków, które pozwalają na przemyślenie relacji między polem sztuki i polem polityki, oraz społecznej dynamiki twórczych kolektywów. Prowadzenie: Anna Ptak

 • 10:0013:00 Prezentacje i dyskusje

  • Dorian Batycka

   • artysta, kurator, aktywista w swojej prezentacji odniesie się do pracy, tworzenia i krytyki kolektywów artystycznych, w które sam był zaangażowany: Et Cetera, Chto Delat?, Chamber of Public Secrets, Raqs Media Collective and Jelili Atiku. Dołączy do niego Ehsan Fardjinaya (Anonymous Stateless Immigrants).

  • Ewa Majewska

   • filozofka feministyczna, autorka tekstów o sztuce, polityczka zaprezentuje stanowisko dotyczące słabego oporu - przełomowych wydarzeń z historii społeczno-politycznej, które możnaby przeczytać raczej przez uwspólnienie nie-heroizmu.

 • 13:0014:00 Przerwa na lunch i koniec seminarium

 • Rezydencje kuratorskie
  • 18/0717/08/2016
 • Seminarium
  • 1824/07/2016
Wydarzenie powiązane z:
ReDirecting: East
Rezydencje finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawa i Instytut Adama Mickiewicza.