rezydencja: październiklistopad 2018

Graziela Kunsch (Brazylia)

Graziela Kunsch

zaangażowana społecznie artystka mieszkająca i pracująca w São Paulo. Oprócz tworzenia performansów i prac wideo pracuje także jako edukatorka, wydawca i kuratorka. Będąc odpowiedzialną za kształcenie publiczne w ośrodku kulturalnym Vila Itororó Canteiro Aberto, broniła poglądu, że tzw. interes publiczny nie powinien wykluczać byłych mieszkańców Vila Itororó; przeprowadzała akcje protestacyjne przeciw wymazywaniu pamięci o ludziach i miejscu ich zamieszkania. Pośród jej propozycji programowych znajdziemy m.in. realizowany obecnie projekt Public Clinic of Psychoanalysis, w którego ramach 15 psychoanalityków przeprowadza miesięcznie około 300 indywidualnych i grupowych bezpłatnych sesji, oraz długotrwały projekt wideoarchiwum Excerpts from Vila Itororo (vilaitororo.naocaber.org).

Kunsch uczestniczyła w dwóch edycjach biennale w São Paulo (2010 i 2014). Spośród odbytych wcześniej przez artystkę rezydencji warto wymienić The Grand Domestic Revolution (Casco, Utrecht, 2010 i 2011). W latach 20012003 Kunsch z własnego domu uczyniła otwartą przestrzeń rezydencyjną (Casa da Grazi) organizowała pobyty rezydencyjne oraz warsztaty i wystawy z udziałem kolektywów z całej Brazylii. Należała także do Movimento Passe Livre (Ruch na Rzecz Bezpłatnej Komunikacji Publicznej) oraz uczestniczyła w inicjatywie projektowania wspólnoty USINA.

Graziela Kunsch uzyskała tytuł doktora nauk w Akademii Komunikacji i Sztuk Uniwersytetu w São Paulo (ECA-USP). Obecnie wykłada na Federalnym Uniwersytecie w São Paulo. Jest także wydawczynią czasopisma Urbânia. W ubiegłym roku, podczas XX edycji Festiwalu Sztuki Współczesnej Sesc_Videobrasil, nagrodzono ją pobytem rezydencyjnym w Ujazdowskim.

Więcej informacji na: naocaber.org

 

  • Kuratorka
    • Ika Sienkiewicz-Nowacka

Graziela Kunsch w Ujazdowskim. Film: Marta Wódz

Rezydencja organizowana we współpracy z Associação Cultural Videobrasil dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawa.